Health and Security - JPM998
Anglický název: Health and Security
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:15 / neurčen (18)
letní:neurčen / neurčen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Metody výuky - angličtina
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Baranyaiová (20.01.2022)

The students’ performance in the course will be assessed based on these criteria:

·         Group presentation (20 %)

·         Final essays (70 %)

·         Attendance/Activity (10 %)