PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Hybridní hrozby (Czech only) - JPM928
Anglický název: Hybrid Threats (Czech only)
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. (25.09.2019)
Kurz je organizován ve spolupráci s experty z bezpečnostní komunity. Struktura kurzu je definována odborníky z Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Hybridní hrozby jsou fenoménem vyplývajícím z konvergence a propojení různých prvků, které společně tvoří komplexnější hrozbu. To, co rozumíme pod hybridní hrozbou, je primárně metoda, způsob, jakým je vedena konfrontace, respektive konflikt. Tento způsob vedení konfliktu představuje širokou, přizpůsobivou a integrovanou kombinaci konvenčních a nekonvenčních prostředků, otevřených a skrytých aktivit, majících primárně charakter nátlaku a podvratné činnosti, které jsou prováděny vojenskými, polovojenskými a různými civilními aktéry. Reálie mezinárodní politiky 21. století v posledních letech odhalují rozsah, v němž jsou při vedení konfliktu uplatňovány nástroje z celého spektra dimenzí moci známého pod zkratkou DIMEFIL: (D) diplomacie/politika, I) informace, M) ozbrojené síly, E) ekonomika, F) finančnictví, I) zpravodajství, L) veřejný pořádek a právní stát. Hybridní kampaň pak představuje kombinaci řady klasických nástrojů za účelem využití slabin protivníka, útočník přitom usiluje o vytvoření prostředí, kdy mu za tyto aktivity nelze jednoznačně přiřknout odpovědnost a zároveň mnohdy udržuje své aktivity pod prahem ozbrojené agrese.

V rámci kurzu vystoupí zástupci těchto institucí:
- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
- Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH)
- Ministerstvo zahraničních věcí
- Bezpečnostní informační služba
Mezi potvrzenými přednášejícími jsou dále např. následující experti:
- Petr Pavel, bývalý šéf Vojenského výboru NATO a někdejší náčelník generálního štábu AČR
- Jan Paďourek, bezpečnostní expert a bývalý náměstek ředitele ÚZSI
- Karel Řehka, zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod v polském Elblagu, bývalý šéf speciálních sil AČR
- Jakub Kalenský, bývalý člen týmu East StratCom Task Force při ESVA
- Václav Bartůška – zmocněnec MVZ pro energetiku
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Průdková (03.02.2019)

Po dokončení kurzu by studenti měli získat lepší představu o přístupu České republiky a jiných států k hybridním hrozbám a zároveň pochopit jednotlivé komponenty hybridních strategií.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Karolína Průdková (03.02.2019)

Kurz bude poveden ve formě přednášek doplněných diskusí a jedním seminářem.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Karolína Průdková (03.02.2019)

K úspěšnému zakončení předmětu je zapotřebí vypracovat esej na předem vybrané téma (max. do 10 stránek). 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. (25.09.2019)

Struktura kurzu

1.      Co jsou hybridní hrozby („HH“), jejich druhy, oblasti na které působí, přístup ČR a jiných států k nim

2.     HH v oblasti politiky a obrana proti ním – Veronika Víchová

3.     HH v oblasti zahraniční politiky

4.     HH v kybernetické oblasti - Ondřej Rojčík

5.     HH v oblasti vojenské a obrana proti nim

6.     HH v oblasti dezinformací, propagandy a médií - Jakub Kalenský

7.     Strategická komunikace jako nástroj boje proti hybridním hrozbám

8.     HH v oblasti vnitřní bezpečnosti

9.     HH v ekonomice

10.   HH v energetice - Václav Bartuška

11.   Vlivové operace a další zpravodajská činnost

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK