PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Securing the Anthropocene - JPM919
Anglický název: Securing the Anthropocene
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Krejčíková (29.03.2019)

Evaluation is performed in accordance to the Dean’s Provision.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK