PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geopolitics and security in Africa - JPM804
Anglický název: Geopolitics and security in Africa
Český název: Geopolitika a bezpečnost Afriky
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (24.09.2022)
Kurz tématicky pokrývá vývoj otázek spojených s bezpečností v Africe od studené války v širším geopolitickém kontextu. Studentům jsou zprostředkovány aktuální a unikátní informace o bezpečnostních hrozbách v Africe. Přednášky zahrnují teoretické přístupy ke konfliktů v Africe a případové studie Sierra Leone, Nigérie, Angola, CAR, nebo Mozambik.

Kurz bude vyučován v týdnu od 21. listopadu 2022.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (28.10.2019)

Aktivní účast na seminářích a písemný test (100%).

Evaluace dle Dean’s Provision.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. (07.09.2021)

Akinola, O. (2015): Boko Haram Insurgency in Nigeria: Between Islamic Fundamentalism, Politics, and Poverty, African Security 8/1, 1-29.

Barlow E: The War for Africa – Conflict, Crime, Corruption and Foreign Interests, African
warrior Press, Durban, 2020

Faulkner, C. M.; Lambert, J. E.; Powell, J. M. (2019): Reassessing private military and security company (PMSC) ‘competition‘ in civil war: lessons from Sierra Leone, Small Wars & Insurgencies 30/3, 641-659.

Hentz, J. J. (2019): Toward a Structural Theory of War in Africa, African Security, 1-30.

Kaplan, R. (1994). The Coming Anarchy. The Atlantic Monthly 273/2, 44-76.

Keen, D. (2003): Greedy Elites, Dwindling Resources, Alienated Youths: The Anatomy of Protracted Violence in Sierra Leone, International Politics and Society 2, 67-94.

Le Billon, P. (2014): Resource Wars Reframed, In: Wars of Plunder: Conflicts, Profits and the Politics of Resources (London: C. Hurst and Co. (Publishers) Ltd.).

Thaler, K. M. (2013): Ideology and Violence in Civil Wars: Theory and Evidence from Mozambique and Angola, Civil Wars 14/4, 546-567.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (28.10.2019)

Aktivní účast na seminářích a písemný test (100%).

Evaluace dle Dean’s Provision.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. (07.09.2021)

1) Security in Africa
Objective: to describe the current state of play in Africa
-          the current flashpoints
- Why conflicts arise
-          role of international organisations (UN, AU…)
-          role of external players (US, Russia, China, EU, France, NGOs,…)
-          role of Private Military Companies


2) Disconnected Strategies
Objective: to discuss the development and failure of strategies
- the criticality of strategy?
- how is a National Security Strategy developed
- linkages between strategies and doctrine
- why do strategies fail?


3) Case study: civil war Angola
Objective: to present the Cold War related internal conflict
- role of ideology
- causes of conflict
- solutions to conflict     
 
4) Case study: civil war Sierra Leone
Objective: to present role of resources on conflict
- origins of conflict
- role of natural resources
- solutions to the conflict

5) Case study: Nigeria and Boko Haram
Objective: to present specifics of fighting the jihadist insurgency
- Causes of conflict          
- Specifics of jihadist insurgency
- Solutions to the conflict


6) Case Study: The Lord’s Resistance Army
- Rise of LRA
- The transnationalism of the conflict
- The Campaign and impact on Central African Republic, DRC and Sudan
- The current situation


7) Case Study: Ansar al-Sunna and Mozambique
Objective: to discuss the rise of militant Islam in Northern Mozambique
- The arrival of Islam in East Africa
- The impact of colonial borders
- The impact of resource discoveries in ungoverned spaces
- The attacks
- The current situation


8) Case study: Republic of South Africa
Objective: to evaluate a security situation in post-Apartheid RSA
a. Evolution of the security environment
b. Biggest challenges and opportunities
c. From democracy to anarchy (July uprising)
d. Possible future development

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (26.10.2019)

Žádné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK