Data Management and Data Analysis in R for Social Scientists - JPM764
Anglický název: Data Management and Data Analysis in R for Social Scientists
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2934
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kamil Christoph Klosek, M.A., Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JSM202
Je neslučitelnost pro: JSM202
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Kamil Christoph Klosek, M.A., Ph.D. (20.08.2021)

Syllabus can be downloaded from SIS and Moodle.

Course details in SIS can be only seen for logged in users in SIS.