PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Political Risk Analysis - JPM744
Anglický název: Political Risk Analysis
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Martin Riegl, Ph.D.
Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
PhDr. Mgr. et Mgr. Jakub Landovský, Ph.D.
doc. Martin Riegl, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JPM662
Je neslučitelnost pro: JPM662
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK