PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geopolitics of sovereignty, state failure and unrecognized states - JPM734
Anglický název: Geopolitics of sovereignty, state failure and unrecognized states
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 10 / 40 (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Martin Riegl, Ph.D.
Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
doc. Martin Riegl, Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Neslučitelnost : JPM300
Je neslučitelnost pro: JPM300
Anotace -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (28.10.2019)
Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem světa po roce 1945, zejména s těmi částmi, kde nefungují efektivní státní instituce suverénního státu a části světě, kde stále dominuje vestfálský model založený na kontrole teritoria a post-moderní část světa, kde suverenita není založena na absolutní kontrole teritoria. Kurz poskytuje studentům základní znalosti geografických kritérií státu, jeho funkcí, rozdílem mezi pozitivní a negativní suverenitou, mezinárodním uznání a erozi suverenity.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (26.11.2022)

 

Required/Povinná:

BERAN, H. (1984). A Liberal Theory of secession. In: Political Studies, Vol. 32.

BERG, E., KUUSK, E. (2010). What makes sovereignty a relative concept? Empirical approaches to international society. Political Geography. pp 40 - 49.

BIRCH, A. H. (1984). Another Liberal Theory of Secession. In: Political Studies, Vol. 32, No. 3, p. 596 - 602. 

CRAWFORD, J. (2006). The Creation of States in International Law (2nd edition). Oxford: Clarendon Press. Pp. 62 – 89. (FSV Library / e – book).

FABRY, M. (2013). Theorizing State Recognition. International Theory. Vol.5 no. 1.

GROS, J. G. (1996). Towards a taxonomy of failed states in the New World Order: decaying Somalia, Liberia, Rwanda and Haiti. In: Third World Quarterly. Vol. 17, No. 3. Pp. 455 - 472.

HERACLIDES, A. (1990). Secessionist Minorities and External Involvement. International Organization.

HERBST, J. (1996 - 1997). Responding to State Failure in Africa. In International Security. Pp. 120 - 144.

JACKSON, R. H. (1987). Quasi-states, dual regimes, and neoclassical theory: International jurisprudence and the Third World. International Organization. Pp. 519 - 549.

KAPLAN, R. (1994). The Coming Anarchy. In: The Atlantic Monthly, February.

http://www.TheAtlantic.com/atlantic/election/connection/foreign/anarcf.htm

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933)

PEGG, S. (1998). De facto States in the International System, working paper no. 21, Institute of International Relations, The University of British Columbia. 

PEGG, S. (2017). Twenty Years of de facto State Studies: Progress, Problems, and Prospects.

RIEGL, M., DOBOŠ, B. et al. (2017). Unrecognized States and Secession in the 21st Century. Springer. (FSV Library)

RIEGL, M., DOBOŠ, B. (2018). Power and Recognition: How (Super)Powers Decide the International Recognition Process. Politics & Policy, July 2018.

RIEGL, M., DOBOŠ, B., BEČKA, J. (2019). Independent Territories Revisited? The Concept of Partially Independent Territories (PITs) and the Role of Such Territories in the International System. Territory, Politics, Governance

STANISLAWSKI, B. H. (2008). Para-States, Quasi-States, and Black Spots: Perhaps Not States, But Not Ungoverned Territories, Either. In International Studies Review, Vol. 10, s. 366 - 396.

STERIO, M. (2013). On the Right to External Self-Determination: “Selfistans,” Secession, and the Great Powers’ Rule. Minnesota Journal of International Law. Vol.19, No.1.

WILLIAMS (2008): From the New Middle Ages to a New Dark Age: the Decline of the State and U.S. Strategy.

WWW.systemicpeace.org

ZOHAR,E. (2016). A New Typology of Contemporary Armed NonState-Actors: Interpreting The Diversity. Studies in Conflict and Terrorism.

Recommended/Doporučená:

BACCHELI,T., BARTMANN, B., SREBRNIK, H. (2005). Introduction: A new world of emerging states, In: BACCHELI,T., BARTMANN, B., SREBRNIK, H. (2005): De facto States: The quest for sovereignty, London and New York, Routledge. (FSV library)

BARTMANN, B. (2005). Political realities and legal anomalies: Revisiting the politics of international recognition, In: BACCHELI,T., BARTMANN, B., SREBRNIK, H. (2005): De facto States: The quest for sovereignty, London and New York, Routledge. (FSV Library)

COOPER, R. (2000): Postmodern State and the World Order, Demos. 
http://www.demos.co.uk/publications/thepostmodernstate

FABRY, M. (2010). Recognizing States: International Society and the Establishment of New States Since 1776. Oxford: Oxford University Press.(FSV Library)

HERBST, J. (2000). States and Power in Africa: Comparative Lessons in Autority and Control, Princetown: Princetown University Press. 

KRASNER, S. D. (1999). Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton, NJ: Princeton University Press.(e – book)

MCCONNELL, F. (2010). The Fallacy and the Promise of the Territorial Trap: Sovereign Articulations of Geopolitical Anomalies, Geopolitics, 762 - 768.

MCCOLL, R. W. (1969). The Insurgent States: Territorial Bases of Revolution. Annals of the Association of American Geographers. Vol. 59, no. 4, s. 61-63. ISSN: 0004-5608.

MCGARRY, J. (2005) De facto states and the international order. In: Baccheli, T., Bartmann, B., Srebrnik, H. (2005) De facto States: The quest for sovereignty, London and New York, Routledge.(FSV Library)

MINAHAN, J. (1996). Nations without States: A Historical Dictionary of Contemporary National Movements. Greenwood. Appendix: List of stateless nations.

O’LOUGHLIN, KOLOSSOV, V. & Gerard TOAL, G. (2014). Inside the post-Soviet de facto states: a comparison of attitudes in Abkhazia, Nagorny Karabakh, South Ossetia, and Transnistria, Eurasian Geography and Economics, 55:5, 423-456.

PHILPOTT, D. (1999). Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

RICH, R. (1993). Symposium: Recent Developments in the Practice of State Recognition Recognition of States: The Collapse of Yugoslavia and the Soviet Union.

ROTBERG, R. I. (2004). Weak and Failing States: Critical New Security Issues. Turkish Policy Quarterly. Vol. 3, no. 2, s. 57-69. ISSN: 1773-0546.

TILLY, C. (1975). The Formation of National States in Europe. New Jersey: Princetown University Press. Chapters 1, 2 and 9.

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (28.10.2019)

Midterm - 20%, závěrečný test: 70%., seminář 10%.

Známkování:

100 % - 91 % ...A

90 % - 81 % ... B

80 % - 71 % ... C

70 % - 61 % ... D

60 % - 50 % ... E

Less than 50 % ... F

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (26.09.2023)

Přednášky a semináře.

 

1) Introduction - development of the world political map

2) Definitions of state, the mythology of statehood, criteria of the sovereign state, territorial and governmental legitimacy

Reading:

a) Montevideo convention: http://caselawofeu.com/wp-content/uploads/2013/06/Montevideo-Convention-on-the-Rights-and-Duties-of-States.pdf

Further reading: 

a) COOPER, R. (2000): Postmodern State and the World Order, Demos. 
http://www.demos.co.uk/publications/thepostmodernstate

b) GLASSNER, M. I., de BLIJ, H. J. (1989): Systematic Political Geography, John Wiley & Sons, New York - Chichester - Brisbane - Toronto - Singapore. (Faculty of Science Library)

c) TILLY, C. (1975). The Formation of National States in Europe. New Jersey: Princetown University Press. Chapters 1, 2 and 9.

3) Typology of non-sovereign political entities (dependent territories, colonies, protectorates, associated states etc.)

Reading:

a) RIEGL, M., DOBOŠ, B., BEČKA, J. (2018). Independent Territories Revisited? The Concept of Partially Independent Territories (PITs) and the Role of Such Territories in the International System. Territory, Politics, Governance.

Further reading: 

a) MINAHAN, J. (1996). Nations without States: A Historical Dictionary of Contemporary National Movements. Greenwood. 

b) GLASSNER, M. I., de BLIJ, H. J. (1989): Systematic Political Geography, John Wiley & Sons, New York - Chichester - Brisbane - Toronto - Singapore. (Faculty of Science Library)

4) Geopolitics and typology of anomalous political units (quasi, almost, para, pseudo, failed, anarchic, ramshackle states…), typology of quasi-states

Reading:

a) STANISLAWSKI, B. H. (2008). Para States, Quasi-states, and Black Spots: Perhaps Not States, But Not "Ungoverned Territories", Either. International Studies Review. Vol. 10, no. 2, s. 366-396. ISSN:1521-9488.

5) Internal and External sovereignty after 1945


Reading:

a) BERG, E., KUUSK, E. (2010). What makes sovereignty a relative concept? Empirical approaches to international society. Political Geography. pp 40 - 49.

b) JACKSON, R.H. (1987): Quasi-states, dual regimes, and neoclassical theory: International jurisprudence and the Third World. International Organization. Pp. 519 – 549.


c) FABRY, M. (2013). Theorizing State Recognition. International Theory. Vol.5 no. 1.

d) STERIO, M. (2013). On the Right to External Self-Determination: “Selfistans,” Secession, and the Great Powers’ Rule. Minnesota Journal of International Law. Vol.19, No.1.

6) Sovereignty - situations not/derogating from sovereignty)/erosion of sovereignty/premodern, modern and post-modern World

a) CRAWFORD, J. (2006). The Creation of States in International Law (2nd edition). Oxford: Clarendon Press. (FSV Library/ e-book)

7) Civil wars and state failure, external involvement

Reading:

HERACLIDES, A. (1990). Secessionist Minorities and External Involvement. International Organization.

Further reading:

a) Systemic Peace database: https://www.systemicpeace.org/

b) MCCOLL, R. W. (1969). The Insurgent States: Territorial Bases of Revolution. Annals of the Association of American Geographers. Vol. 59, no. 4, s. 61-63. ISSN: 0004-5608.

8) Theory of secession/Geographic aspect of state failure

Reading:

a) BERAN, H. (1984). A Liberal Theory of Secession. Political Studies. Vol. 32, no. 1, s. 21-31. ISSN: 0032-3217 . (EBSCO)

b) BIRCH, A. H. (1984). Another Liberal Theory of Secession. Political Studies. Vol. 32, no. 3, s. 596-602. ISSN: 0032-3217. (EBSCO)

Further reading:

HERBST, J. (2000): Comparative Lessons in Authority and Control: States and Power in Africa. Princetown: Princetown University Press. ISBN: 0-691-01027-7. (maps)

9) Practice of secession and international recognition

Reading:

a) RIEGL, M., DOBOŠ, B. (2018). Power and Recognition: How (Super)Powers Decide the International Recognition Process. Politics & Policy, July 2018.

Further reading:

b)  FABRY, M. (2010). Recognizing States: International Society and the Establishment of New States Since 1776. Oxford: Oxford University Press. (FSV Library)

c) RICH, R. (1993). Symposium: Recent Developments in the Practice of State Recognition.

http://www.ejil.org/pdfs/4/1/1207.pdf

10) Theories of state failure/Fragile, Failed, Collapsed States - Case studies (DRC, Rwanda, Nigeria, Sudan)

Reading:

a) GROS, J. G. (1996). Towards a taxonomy of failed states in the New World Order: decaying Somalia, Liberia, Rwanda and Haiti. Third World Quarterly. Vol. 17, no. 3, s. 455-471. ISSN: 0143-6597. (EBSCO)

Further reading: 

a) CAST: An Analytical Model for Early Warning and Risk Assessment of Weak and Failing States. [citováno 2009-8-11].

b) HERBST, J. (1996-1997). Responding to State Failure in Africa. In International Security. pp. 120-144.

c) ROTBERG, R. I. (2004). Weak and Failing States: Critical New Security Issues. Turkish Policy Quarterly. Vol. 3, no. 2, s. 57-69. ISSN: 1773-0546.

d) LUTTWAK, E. N. (1999). Give a war chance. Foreign Affairs. Vol. 78, no. 4. , s. 36-44. ISSN: 0015-7120. (EBSCO)

11) Unrecognized states/divided states

Reading:
a) PEGG, S. (1998). De Facto States in the International System. Institute of International Relations. The University of British Columbia, Working Paper No. 21.

b) PEGG, S. (2017). Twenty Years of de facto State Studies: Progress, Problems, and Prospects.

c) RIEGL, M., DOBOŠ, B. et al. (2017). Unrecognized States and Secession in the 21st Century. Springer.

12) The New Middle Ages

Reading:

a) WILLIAMS, P. (2008): From the New Middle Ages to a New Dark Age: the Decline of the State and U.S. Strategy: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub867.pdf

b) KAPLAN, R.D. (1994). The Coming Anarchy. The Atlantic Monthly (February). ISSN: 1072-7825. (on-line): https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1994/02/the-coming-anarchy/304670/

c) ZOHAR,E. (2016). A New Typology of Contemporary Armed NonState-Actors: Interpreting The Diversity. Studies in Conflict and Terrorism.

Further reading:

FRIEDRICH, J. (2001). The Meaning of New Medievalism. European Journal of International Relations. pp. 475 - 502. (EBSCO)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (28.10.2019)

Žádné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK