PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Critical Perspectives on Violence - JPM718
Anglický název: Critical Perspectives on Violence
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
XK//Ve slož. korekvizitě pro: JPM301, JPM689
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (08.09.2019)
The seminar (CRIP), a corrolary to the Conflict Studies lecture course (JPM689), shall familiarise and engage students with critical perspectives on several key contemporary phenomena: warfare, (counter-)terror, violent rebellion and ‘hybridity’. The readings around which class discussions shall be organised are drawn from a diversity of disciplinary fields including political and international relations theory, military history, international political sociology and critical security studies.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (08.09.2019)

All readings are available in the Moodle.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D. (07.09.2019)

 For details of the schedule, please see syllabus.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D. (07.09.2019)

The final grade shall be a composite of class participation (20%), presentation (30%) and final exam (50%). Class participation shall consist in taking part in the debate and providing randomly assigned summaries of the reading assigned to the entire class (categories A or B). Presentation (10 minutes) shall consist in a critical overview of one other piece of reading (Axor Bx) and relating it to the argument of the reading to which it is linked in the syllabus. The assignment of presentations to be prepared by students shall be done during the introductory session. (No presentations are scheduled for this session.) The final exam (60 minutes) will consist of writing two short essays critically evaluating readings assigned to the entire class.

In line with Opatření děkanky 17/2018, the following grading scale is used:

91% and more                                      A

81-90%                                                 B

71-80%                                                 C

61-70%                                                 D

51-60%                                                 E

0-50%                                                   F

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK