PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Česká bezpečnostní politika - JPM713
Anglický název: Czech Security Policy
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4026
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Neslučitelnost : JPM264, JPM418, JPM703
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. (02.09.2019)
Tento kurz seznámí studenty s kontextem a realitou české bezpečnostní politiky. Teoretické znalosti nabyté v rámci předešlého studia zde studenti mohou uplatnit v analýze reálných bezpečnostně politických problémů. Za tímto účelem se budou studenti v maximální míře setkávat s experty z praxe. Nejpřínosnější část tohoto kurzu se tak bude skládat z interaktivních seminářů vedených hosty působícími v různých sektorech českého bezpečnostního systému.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Ludvík, Ph.D. (03.09.2019)
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. (02.09.2019)

Kurz je strukturován do šesti dvouhodinových bloků:

1)      Úvod do české bezpečnostní politiky

2)     Bezpečnostní politika Ministerstva zahraničních věcí

3)     Bezpečnostní politika ve výborech Poslanecké sněmovny - exkurze

4)      Zpravodajské služby

5)      Armáda ČR

6)      Ministerstvo obrany

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK