PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Insurgency and Counterinsurgency - JPM712
Anglický název: Insurgency and Counterinsurgency
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: písemná
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:42 / 40 (38)
letní:neurčen / neurčen (38)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)
The course offers students complex information on the phenomena of insurgency and counterinsurgency, with an emphasis on jihadist groups. It examines the roots of violent mobilisation to insurgent groups and analyses strategies which counterinsurgents utilise to suppress insurgencies, such as: a) winning "hearts and minds" of local population, b) brutalisation or c) deployment of domestic forces to break local support for insurgents. The course also conveys information on a number of case studies which demonstrate the phenomena in vogue, helping students to better grasp the topic.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)
 • Jones, David Martin, and M. L. R. Smith. “Whose Hearts and Whose Minds? The Curious Case of Global Counter-Insurgency.” Journal of Strategic Studies 33.1 (2010): 81–121.
 • Kiras, James D. “Irregular Warfare: Terrorism and Insurgency.” Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies. Ed. John Baylis et al. 3nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. 186–207.
 • Lister, Charles. “Profiling the Islamic State.” Doha: Brookings Doha Center (2014).
 • Lohmann, Annette L. “Who Owns the Sahara? Old Conflicts, New Menaces. Mali and the Central Sahara between the Tuareg, Al Qaida and Organized Crime.” Abuja, Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung (2013): 3–24.
 • Mack, Andrew. “Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict.” World Politics 27.2 (1975): 175–200. 
 • Neumann, Peter R. "The New Jihadism: A Global Snapshot." International Center for the Study of Radicalisation and Political Violence, King’s College, BBC World Service and Monitoring, London, 2014.
 • Ratelle, Jean-François, and Emil Aslan Souleimanov. "Retaliation in Rebellion: The Missing Link to Explaining Insurgent Violence in Dagestan." Terrorism and Political Violence 29.4 (2017): 573-592.
 • Tar, Usman A., and Mala Mustapha. “Al-Shabaab: State Collapse, Warlords and Islamist Insurgency in Somalia.” In: Varin, Caroline, and Dauda Abubakar (eds.). “Violent Non-State Actors in Africa: Terrorists, Rebels and Warlords.” Cham: Palgrave Macmillan/Springer (2017): 277–299.
 • Van Engeland, Anisseh. “Hezbollah: From a Terrorist Group to a Political Party – Social Work as a Key to Politics.” In: Van Engeland, Anisseh, and Rachael M. Rudolph (eds.). “From Terrorism to Politics.” Aldershot, Burlington: Ashgate (2008): 29–49.
 • Yeşiltaş, Murat, and Tuncay Kardaş. “Introduction: The Phenomenon of Non-state Armed Actors and Patterns of Violent Geopolitics in the Middle East.” In: Yeşiltaş, Murat, and Tuncay Kardaş (eds.). “Non-State Armed Actors in the Middle East: Geopolitics, Ideology, and Strategy.” Cham: Palgrave Macmillan/Springer (2018): 3–20.
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Evaluation is performed in accordance to the Dean’s Provision.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.02.2020)
 1. Introduction
 2. Defining insurgency
 3. Defining Violent Non-State Actors
 4. Why people rebel: Understanding the causes of insurgency
 5. How insurgency is supported
 6. The ideology of Salafi-jihadism
 7. Mid-term test
 8. Counterinsurgency strategies: Hearts and minds  vs. brutalization
 9. Case Study I: Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)
 10. Case Study II: Hezbollah
 11. Case Study III: Daesh
 12. Case Study IV: Al-Shabaab
Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK