PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Insurgency and Counterinsurgency - JPM712
Anglický název: Insurgency and Counterinsurgency
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: písemná
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (40)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (40)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D.
Ve slož. korekvizitě pro: JPM267
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)
Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Evaluation is performed in accordance to the Dean’s Provision.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Ludvík, Ph.D. (25.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK