PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Peacekeeping and Peacebuilding - JPM707
Anglický název: Peacekeeping and Peacebuilding
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (40)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (40)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.
Mgr. Kamil Christoph Klosek, M.A., Ph.D.
Ve slož. korekvizitě pro: JPM301
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. (28.10.2019)
Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. (28.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above.

Deskriptory -
Poslední úprava: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. (28.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. (28.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. (28.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. (28.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. (28.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. (28.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. (28.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. (28.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK