PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Human Security - JPM705
Anglický název: Human Security
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 21 / 17 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Vyučující: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Mgr. Anzhelika Solovyeva, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JPM559
Je neslučitelnost pro: JPM559
Anotace - angličtina
Poslední úprava: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A. (15.09.2019)
This course aims at achieving three broad objectives. Firstly, it establishes a knowledge pool enabling an understanding of the main concepts, issues and contours of the paradigm of human security. Secondly, it is designed to encourage enrolled students in developing critical thinking and transferable skills. Finally, since the course is organised and taught entirely in English, it intends to improve students’ abilities connected to academic writing and oral skills in this language. With regard to the logic of the course organisation, it is divided into two main parts. The course starts with the conceptual part and the second part consists of case studies. Although the conceptual part of this course is rooted in the field of security studies with its emphasis on different takes on humanitarian emergencies, it also offers an examination of the development of the human security paradigm in the UN,Canadaand Asian countries as well as in providing insights into transformations in state sovereignty. Its second part comprises case studies and offers an interdisciplinary perspective on key issues. Through the set of case studies, we will analyse immediate causes of human insecurity (weapons, environment), tackle the topics of the sociology and psychology of post-war reconstruction (the role of women in this).
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (07.09.2021)
Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above
Deskriptory - angličtina
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (07.09.2021)
Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (07.09.2021)
Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anzhelika Solovyeva, Ph.D. (20.09.2022)
Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above
Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anzhelika Solovyeva, Ph.D. (20.09.2022)

The course is taught using Zoom via https://cuni-cz.zoom.us/j/98667757753?pwd=MGZ3Qk9ORDhaRGcyVGkwMHRDSFZJZz09. Please also enroll for this course in Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12241.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (07.09.2021)
Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Anzhelika Solovyeva, Ph.D. (20.09.2022)
Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above
Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (07.09.2021)
Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above
Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (07.09.2021)
Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK