PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
NATO and EU in Crisis Management - JPM702
Anglický název: NATO and EU in Crisis Management
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (20)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Ve slož. korekvizitě pro: JPM301
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (09.09.2019)
The course examines recent developments in the security and defence policy of the Euro-Atlantic community from the perspective of their participation in crisis management. The issue is explained in the context of strategic culture as an overarching concept for understanding societal and ideational impulses shaping decision-making with military implications. The course is structured into four main parts: Firstly, it outlines and explains the concept of strategic culture in relation to the specific conditions of the Euro-Atlantic community. The second part deals with NATO’s transformation after the end of Cold War, helping them understand how a Cold War defence alliance transformed into a security ‘exporter’ through various forms of expeditionary operations. The course draws students’ attention to the deployments of NATO forces after 1989. It focuses on NATO’s involvement in crisis management operations since the end of Cold War, starting with the discussion on NATO’s future at the turn of 1990s, followed by the deployment in Bosnia and Herzegovina through the bombardment of Milosevic’s Yugoslavia to the later engagement in Afghanistan and the recent operation in Libya. Fourthly, the course discusses civilian, police and military operations of the European Union as the other prominent organization involved in crisis management. In the final part, the course looks at recent crisis with high relevance to NATO and the EU, and discusses possible reactions of the organizations thereto.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (20.09.2018)

The course is structured into four main parts: Firstly, it outlines and explains the concept of strategic culture in relation to the specific conditions of the Euro-Atlantic community. The second part deals with NATO’s transformation after the end of Cold War, helping them understand how a Cold War defence alliance transformed into a security ‘exporter’ through various forms of expeditionary operations. The course draws students’ attention to the deployments of NATO forces after 1989. It focuses on NATO’s involvement in crisis management operations since the end of Cold War, starting with the discussion on NATO’s future at the turn of 1990s, followed by the deployment in Bosnia and Herzegovina through the bombardment of Milosevic’s Yugoslavia to the later engagement in Afghanistan and the recent operation in Libya. Fourthly, the course discusses civilian, police and military operations of the European Union as the other prominent organization involved in crisis management. In the final part, the course looks at current crisis with high relevance to NATO and the EU, and discusses possible reactions of the organizations thereto.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (23.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (23.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (09.09.2019)
  1. U.S. strategic culture: recent developments and their historical determinants
  2. Strategic cultures in Europe
  3. NATO after Cold War: from a confusing victory to the intervention in Bosnia
  4. Out-of-area: NATO's interventions in Kosovo, Afghanistan and Libya 
  5. European Union as a strategic actor
  6. Getting serious: EU civilian, police and military operations
  7. Case-study I: war in Syria
  8. Case-study II: resurgent Russia 
  9. Case-study III: refugee crisis in the Mediterranean 
  10. Case-study IV: intervention in Libya
Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (23.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (23.10.2019)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus above

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK