PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Space Security - JPM700
Anglický název: Space Security
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
letní:neurčen / neurčen (20)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
Neslučitelnost : JPM632
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout SPACESECURITYwssylabusss19.docx Sylabus Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. (27.10.2019)
Kurz se věnuje současným otázkám vesmírné bezpečnosti.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. (17.09.2019)

·       Group presentation (20 %)

·       Final paper (40%)

·       Final online test (20 %)

·       Active participation (20 %)

 

Grading

A - excellent

Excellent upper (A1)

100 – 96

 

Excellent lower (A2)

95 - 91 

B – very good

Very good upper (B1)

90 - 86

 

Very good lower (B2)

85 – 81

C - good

Good upper (C1)

80 – 76

 

Good lower (C2)

75 – 71

D - satisfactory

Satisfactory upper (D1)

70 – 66

 

Satisfactory lower (D2)

65 – 61

E - sufficient

Sufficient  upper (E1)

60 - 56

 

Sufficient lower (E2)

55 - 51

F - fail

 

50 - 0

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. (27.10.2019)

Dostupná v systému Moodle

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. (27.10.2019)

·       Skupinová prezentace (20 %)

·       Závěrečná esej (40%)

·       Závěrečný online test (20 %)

·       Aktivní účast (20 %)

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. (16.09.2019)

1)      Introduction

The introductory lesson will explain the aims and structure of the course and specify the requirements for passing the course.

 

2)      Space as a strategic domain - physical and theoretical perspectives on the outer space

The outer space presents a distinct strategic domain ruled by specific physical laws that need to be understood in order to tackle the issues of space security. This physical distinctiveness gives a ground to many different theoretical perspectives regarding the nature of the politics in space. Some of these perspectives will be presented as well.

 

3)      Space technologies, dual-use capabilities, counterspace activities

Utilization of space technologies is to a large extent defined by their dual-use capability. A vast majority of the space technologies can be used in either civil or military way with no clear division line between the two. This, furthermore, problematizes the distinction between the concepts of militarization and weaponization of the outer space that is usually a dividing line between terrestrial spaces and the final frontier.

 

4)      Space debris and planetary defense

Two large issues of the contemporary space security concern issues of space debris (space junk) and planetary defence (defence against asteroid strike and other threats from the outer space). The first is increasingly omnipresent while the later holds a catastrophic potential. Both are closely connected to other issues as well (active debris removal and ASAT capabilities, commercialization, asteroid mining).

 

5)      Anti-satellite weapons, early warning systems, space and warfare

ASAT weapons constitute the most important direct connection of weaponry to the outer space environment. Their development holds a potential wider strategic imperative in changing the strategic equilibrium. Furthermore, the outer space holds a large importance for the conduct of the modern warfare.

 

6)      Space, environment and security: Space Situational Awareness, Code of Conduct, terrestrial environmental protection

 Protection of the space environment is one of the key aims of the international community. In the lecture we will explore three elements of the monitoring and protection of the outer space. SSA as a way to know what is at the orbit, proposals of Code of Conduct as a mean to decrease the danger stemming from the orbital debris and ways in which the Earth´s environment is protected from outer space and mainly man-made space-related environmental hazards.

 

7)      Geopolitical Considerations in Space: actors, capabilities and relations

Despite its distinct nature, the space domain is to a large degree shaped by the power relations among the space faring nations and other actors. For understanding the dynamics of the space politics and astropolitics it is necessary to tackle aims, capabilities and relations of the different space actors – both state and commercial.

 

8)      NewSpace - access to space, nano-satellites, commercialization of space activities, space tourism

Term “New Space” comprises of the challenges and opportunities connected to the commercialization and massive entrance into the outer space. This progress presents with distinct challenges that were not present throughout the Cold War bipolar competition or 1990s/2000s period of entrance of new state actors.

 

9)      Guest lecture

 

10)  Guest lecture

 

11)  Guest lecture

 

12)  Final presentations

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK