Security and Technology - JPM699
Anglický název: Security and Technology
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:58 / neurčen (37)
letní:neurčen / neurčen (37)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka