PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná stáž A - Professional internship A - JPM670
Anglický název: Professional internship A
Český název: Odborná stáž A
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (50)
letní:neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Neslučitelnost : JPM671
N//Je neslučitelnost pro: JPM671
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (24.05.2016)
Kurzy Odborná stáž A a Odborná stáž B umožňují zařazení odborné stáže či praxe do studijního plánu studenta jako povinně volitelného předmětu v rámci oboru Mezinárodní vztahy. Místo výkonu stáže si student hledá sám, nebo může využít nabídky partnerských organizací Institutu politologických studií, http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-433.html.

Studenti jsou povinni konzultovat zvolenou stáž před zapsáním příslušného kurzu v SISu s koordinátorem oboru MV, aby došlo k předběžnému posouzení vhodnosti stáže a jejímu přirazení k jednomu z kurzů (Odborná stáž A, Odborná stáž B)
Podmínkou uznání stáže je její výkon v instituci či organizace, jejíž náplň činnosti spadá do oblasti mezinárodních vztahů.

V případě kurzu Odborná stáž A je nutné minimální trvání stáže v rozsahu 120 hodin a náplň práce odpovídající odborné kvalifikaci, jako je například příprava analýz, odborných podkladových materiálů a podobně.

Pro zapsání zápočtu je nutné po absolvování stáže dodat potvrzení s výše uvedenými skutečnostmi, tj. uvádějící místo výkon, časový rozsah a náplň práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (27.10.2019)

Viz anotace předmětu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (27.10.2019)

Viz anotace předmětu

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (27.10.2019)

Viz anotace předmětu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK