Armed Conflicts and International Security (ACIS) - JPM666
Anglický název: Armed Conflicts and International Security (ACIS)
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (99)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Korekvizity : {OKMB skupina korekvizit}
Záměnnost : JPM301
Je neslučitelnost pro: JPM689
Je záměnnost pro: JPM689
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Krejčíková (24.03.2019)

Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018. 

Evaluation is performed in accordance to the Dean’s Provision.