PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Armed Forces and Society - JPM613
Anglický název: Armed Forces and Society
Český název: Armed Forces and Society
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 18 / 18 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3462
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. (03.09.2021)
This course provides an introduction to the study of civil-military relations (CMR). It is commonplace for strategic studies to view armed forces (AF) merely as an instrument at the disposal of security and defence policy. Among the objectives of this course is to problematize this view. Political, ethical, and normative distinctions between AF and their parent society form the basis of the CMR problematique.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. (29.08.2019)

This module provides an introduction to the study of civil-military relations (CMR). It is commonplace for strategic studies to view armed forces (AF) merely as an instrument at the disposal of security and defence policy. Among the objectives of this course is to problematize this view. Political, ethical, and normative distinctions between AF and their parent society form the basis of the CMR problematique. AF may play a crucial role in domestic politics. Rather than a security instrument, it is not such a rare occurrence that AF turn into a threat to the civilian leadership of the state.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. (29.01.2021)

See the syllabus file

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. (27.08.2019)

Snyder, Jack. ‘Civil-Military Relations and the Cult of the Offensive, 1914 and 1984’. International Security 9, no. 1 (1984): 108–146

Tocqueville, Alexis de. Democracy in America — Volume 2. Book 3, Chapter XXII

Finer, Samuel Edward. The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics. London: Pall Mall Press, 1962. (selection)

Huntington, Samuel P. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge: Harvard University Press, 1957.

Desch, Michael C. Civilian Control of the Military: The Changing Security Environment. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999: 8-21

Perlmutter, Amos. The Military and Politics in Modern Times: On Professionals, Praetorians, and Revolutionary Soldiers. New Haven: Yale University Press, 1977. (89-115)

Luttwak, Edward. Coup D’état, a Practical Handbook. New York: Knopf, 1969. 

Talmadge, Caitlin. ‘Different Threats, Different Militaries: Explaining Organizational Practices in Authoritarian Armies’. Security Studies 25, no. 1 (2 January 2016): 111–41. doi:10.1080/09636412.2016.1134192

Kier, Elizabeth. ‘Culture and Military Doctrine: France between the Wars’. International Security 19, no. 4 (1 April 1995): 65–93. doi:10.2307/2539120.

Lebel, Udi. ‘“Blackmailing the Army” – “Strategic Military Refusal” as Policy and Doctrine Enforcement: The Formation of a New Security Agent’. Small Wars & Insurgencies 25, no. 2 (4 March 2014): 297–328. doi:10.1080/09592318.2013.857941

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. (29.01.2021)

viz sylabus

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. (27.09.2022)

viz https://docs.google.com/document/d/17XDIsOYmklXYHjFF6Kps0F942R48kcIt/edit?usp=sharing&ouid=100264941869441551674&rtpof=true&sd=true

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK