PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Cyber Security - JPM611
Anglický název: Cyber Security
Český název: Kybernetická bezpečnost a mezinárodní vztahy
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:45 / 50 (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjYzNmVlYjctY2ZlNS00YzExLWJmNDYtYWMzYzNiMTJlYjdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%22c4d110d9-aacd-4da5-bd09-3ec6352bd625%22%7d
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
David Erkomaishvili, Ph.D.
Vyučující: David Erkomaishvili, Ph.D.
doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK