PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geopolitics and Geostrategy II - JPM605
Anglický název: Geopolitics and Geostrategy II
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Prerekvizity : JPM604
Je záměnnost pro: JPM424
Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Michael Romancov, Ph.D. (30.01.2023)

Online teaching available at: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRnOhgx0ZFXgFJ6OhEP467sObbtOFyN0lIxqyjDprPm81%40thread.tacv2/conversations?groupId=a09eb863-d0a3-4996-9a02-7291baa07079&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

or through unique code: 020hu08

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Krejčíková (08.04.2019)

For grading system (Grade A-F) please see the rule of the Dean of the Faculty of Social Science No. 17/2018

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK