Strategic Potential Analysis - JPM601
Anglický název: Strategic Potential Analysis
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Nuno Morgado Valentim Albino, M.Pol.Sc., Ph.D.
Vyučující: Nuno Morgado Valentim Albino, M.Pol.Sc., Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Neslučitelnost : JPM748
Je neslučitelnost pro: JPM748
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka