PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Security in Euroatlantic Area and Global Regions - JPM561
Anglický název: Security in Euroatlantic Area and Global Regions
Zajišťuje: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (32)
letní:neurčen / neurčen (32)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Aliaksei Kazharski, Ph.D.
Mgr. Kamil Christoph Klosek, M.A., Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Je neslučitelnost pro: JPM404, JPM403
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Aliaksei Kazharski, Ph.D. (06.09.2021)
The course provides the students with a basic overview of regional security with an enhanced focus on European and transatlantic security. Course participants will be introduced to some of the key concepts and problems discussed in the field of regional security studies. They will also gain some empirical knowledge of regional security cooperation outside of the European/Western context and will learn to adopt a comparative regionalist perspective, critically evaluating the similarities and differences in regional security challenges, political and cultural legacies, concomitant path dependencies, and the ensuing trajectories of the local institution building efforts.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Aliaksei Kazharski, Ph.D. (06.09.2021)


The primary aim of the course is to introduce the students to the research and policy agenda of regional security. The students should be provided with conceptual and theoretical tools that can help them examine security cooperation in individual regions during later stages of their academic and/or policy careers. A secondary objective is to stimulate the development of reading, writing, presentation, debate, and critical thinking skills.

 

Deskriptory - angličtina
Poslední úprava: Aliaksei Kazharski, Ph.D. (06.09.2021)

Please, see the syllabus file.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Aliaksei Kazharski, Ph.D. (19.02.2022)

Grade composition

Policy brief – 25%

Midterm test – 20%

Seminar group discussions  – 25%

Final exam – 30%

 

Please, see the syllabus for details.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Aliaksei Kazharski, Ph.D. (06.09.2021)

Please, see the syllabus for the required readings.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Aliaksei Kazharski, Ph.D. (02.10.2022)

Hybrid format for the Fall semester 22/23

 

Lecturer

Dr. Aliaksei Kazharski (81190039@fsv.cuni.cz, aliaksei.kazharski@fsv.cuni.cz ) 

 

Link to the MS team (Fall semester 22/23):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_j-Lv_CwnLf3mEcBWiweAOU-hQThqdwdhPw6CPOHa0M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=16598b76-65e6-48ba-8838-395909c9fd52&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

For students with @cuni.cz email addresses, make sure you use @cuni.cz, not @cuni.fsv.cz!!!

Link to the course in Moodle (readings and assignments):

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8253

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Aliaksei Kazharski, Ph.D. (06.09.2021)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Aliaksei Kazharski, Ph.D. (06.09.2021)

Please, see the syllabus file above.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Aliaksei Kazharski, Ph.D. (06.09.2021)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus.

 
Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: Aliaksei Kazharski, Ph.D. (06.09.2021)

Viz výše soubor se sylabem kurzu / See the file containing the course syllabus.

 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK