PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2012/2013
  
International Institutions - Governing Global Economy - JPM428
Anglický název: International Institutions - Governing Global Economy
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (26)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
XK//Ve slož. korekvizitě pro: JPM046
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D. (31.01.2020)
Dear students, the updated (2019/2020) syllabus for the course is available in the attachment.

The course introduces students to the major issues of contemporary global economic governance. These include the problems of the design of international institutions, their performance, but also broader legitimacy in the eyes of their key stakeholders. Further key problems, such as the facets of power in global governance and the impact of globalization on the patterns of international cooperation, are discussed as well. The nature and relevance of the issues is demonstrated primarily on the cases of the World Trade Organization, the International Monetary Fund, and the World Bank. While the course indeed discusses a range of specific issues of global economic governance, these are all connected in a unified scheme. The scheme is based on a trinity of vital targets of international governance bodies, namely 1) the maintenance of their functional ability to deliver on their tasks, 2) the need to cater for the interests of the most powerful member states, and 3) the broader legitimation needs towards various constituencies, including non-state actors. The course discusses how international institutions and organizations deal with the often contradictory pressures of these three desiderata.

Please see the attached syllabus for detailed information.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK