PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2014/2015
  
Nové přístupy k místní správě a přímá volba starostů - JPM348
Anglický název: New approaches to local governance and direct election of mayors
Český název: Nové přístupy k místní správě a přímá volba starostů
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (9764)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.lokalnipolitika.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (29.10.2019)
Kurs seznamuje studenty s reformami řízení a exekutivních modelů na lokální úrovni v evropských zemích.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (29.10.2019)

Cílem kurzu je seznámit zájemce z řad studentů seminární formou s evropskými trendy a dynamickými proměnami místní samosprávy včetně politických aspektů procesu rozšiřování přímé volby starostů.

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (06.10.2017)

Základní literatura:

BÄCK, H.; HEINELT, H.; MAGNIER, A. (eds.) (2006): The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. Wiesbaden: VS.

BERG, R.; RAO, N. (eds.)(2005): Transforming Local Political Leadership. Chippenham and Eastbourne: Palgrave Macmillan.

BOGUMIL, J.; HEINELT, H. (eds.) (2005): Bürgermeister in Deutschland. Politikwissenschaftliche Studien zu direkt gewählten Bürgermeistern. Wiesbaden: VS.

ELCOCK, H. (2008): Elected Mayors: Lesson Drawing from Four Countries. Public Administration, vol. 86, no. 3, s. 795-811.

KEGELMANN, J. (2007): New Public Management. Möglichkeiten und Grenzen des Neuen Steuerungsmodells. Wiesbaden: VS Verlag.

KERSTING, N.; VETTER, A. (eds.)(2003): Reforming Local Government in Europe. Opladen: Leske + Budrich.

WOLLMAN, H. (2008): Reformen in Kommunalpolitik und -verwaltung. Wiesbaden: VS Verlag.

REYNAERT, H.; STEYVERS, K.; DELWIT, P.; PILET, J.B. (2009): Local Political Leadership in  Europe. Bruggy: Vanden Broele.

FENWICK , J.; ELCOCK, H. (2012): Elected Mayors: Leading Locally? In: 40 Years of Policy & Politics: Critical reflections and strategies for the
future, Territorial Governance and Development in England, 18-19 September 2012, College Green, Bristol, UK.
 
SWEETING, D. (2017)(ed.). Directly elected mayors in urban governance : impact and practice. Bristol: Policy Press. 

Rozšířená literatura:

DELWIT, P.; PILET, J.-B.; REYNAERT, H.; STEYVERS, K. (eds.)(2005): Revolution or renovation? : reforming local politics in Europe. Brugge : Vanden Broele.

HOFFMANN-MARTINOT, V.; WOLLMANN, H. (eds.) (2006): State and Local Government Reforms in France and Germany. Divergence and Convergence. Wiesbaden: VS.

KERSTING, N. (2004): Die Zukunft der lokalen Demokratie. Modernisierungs- und Reformmodelle. Frankfurt: Campus Verlag.

 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (29.10.2019)

seminář doplněný o přednášky

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUPTNERP (02.10.2013)

- studentská týmová práce a její prezentace

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (29.10.2019)

 

Program:
1) úvod
2) přednáška
3) obhajoby a oponentury
4) přednáška
5) obhajoby a oponentury
6-8) individuální konzultace
9-10) prezentace
 
Témata:
- Postoj Trikolóry k přímé volbě starostů
- Zavedení a zrišení přímé volby starostů v Srbsku
- Konec neformální přímé volby starostů v Nákří?
- Přímá volba starostů v Rusku: vymezení, trendy a dopady
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (29.10.2019)

Nejsou, pouze obecné doporučení vhodnosti absolvování kurzu JPM272 Evropská komunální politika

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (29.10.2019)

Dodatečné požadavky k zápisu nejsou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK