PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vyrovnávací kurz MV, II - JPM308
Anglický název: Compensatory Course of Foreign Relations II
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PLECH (15.10.2008)
Tento kurz si zapisují studenti, kteří se chtějí v akad. roce 2008/2009 přihlásit k magisterské zkoušce a přitom změny ve studijním plánu oboru mezinárodní vztahy nebo bezpečnostní studia mají za následek snížení kreditního ohodnocení některého z povinných kurzů, které musí student plnit podle studijního plánu platného v roce nástupu ke studiu.
Povinnosti nutné ke splnění tohoto kurzu stanoví vyučující daného povinného předmětu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK