PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - JPM284
Anglický název: Master´s Thesis Seminar I
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 9999 (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Vyučující: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Prerekvizity : JPM012
Anotace
Diplomový seminář zapisují studenti Bezpečnostních studií po schválení projektu diplomové práce. Má formu pravidelných konzultací studenta s vedoucím práce. Zápočet je udělován na základě potvrzení vedoucího práce, že student na diplomové práci systematicky pracoval a výsledný text práce může v daném semestru odevzdat k obhajobě.
Poslední úprava: PLECH (20.09.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK