PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané problémy britské zahraniční politiky v 19. a 20. století, ES - JPM260
Anglický název: Selected aspects of British foreign policy in the 19th and 20th centuries
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Rúrská krize.pptx VB a rúrská krize PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (22.09.2014)
Kurz je věnován vybraným kapitolám britské zahraniční politiky od konce napoleonských válek do konce vlády Margaret Thatcherové. Všímá si přitom hlavních aspektů britské zahraniční politiky v jednotlivých období a analyzuje klíčové faktory, které hrály důležitou roli pro jednotlivá období.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (22.09.2014)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a charakteristickými rysy britské zahraniční politiky v 19.-20. století. Hlavní důraz je kladen na politiku tzv. splendid isolation a její ukončení, příčiny a projevy politiky appeasementu a proměny zahraniční politiky po druhé světové válce.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (22.09.2014)

Literatura:
-Adams, R. J. Q., British Politics and Foreign Policy in the Age of Appeasement, 1935-1939, Stanford 1993
-Barlett, C., British Foreign Policy in the Twentieth Century, London 1989
-Carsten, F., Britain and the Weimar Republic, London 1984
-Connell, John, The Office: A Study of British Foreign Policy and its Makers 1919-1951, London 1958
-Doerr, P. W., British Foreign Policy 1919-1939, Manchester and New York 1998
-Ferguson, N., Nešťastná válka, Praha 2004
-Goldstein, E., Winning the Peace: British Diplomatic Strategy, Peace Planning and the Paris Peace Conference, 1916-1920, Oxford 1991
-Churchill, W., Druhá světová válka I-VI, Praha 2005
-Kissinger, H., Umění diplomacie, Praha 1996
-Kvaček, R., Historie jednoho roku, Praha 1976
-Kvaček, R., Nad Evropou zataženo, Praha 1966
-Lee, S., Aspects of British Political History 1815-1914, London 1994
-MacMillanová, M., Mírotvorci. Pařížská konference 1919, Praha 2004
- Medlicott, W. N., British Foreign Policy since Versailles, London 1940
-Orde, A., Great Britain and International Security, London 1977
-Reynolds, D., Britannia Overruled: British Policy and World Power in the Twentieth Century, London 1991
-Skřivan, A., Křivský, P., Století odchází. Světla a stíny belle époque, Praha 2004
-Soukup, J., Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926

-Tabouisová, G., Předehra k tragédii. Praha 1967

-Taylor, A. J. P., Příčiny druhé světové války, Bratislava 2005

-Thompson, N., The Anti-Appeasers: Conservative Opposition to Appeasement in the 1930s, Oxford 1971

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (22.09.2014)

Přednáška (2/0)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jana Krejčíková (24.03.2019)

Klasifikace se řídí Opatřením děkanky č.17/2018. 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (22.09.2014)

1) Britská zahraniční politika v letech 1815-1830
2) Lord Palmerston a jeho zahraniční politika
3) Vybrané problémy zahraniční politiky v poslední čtvrtině 19. století
4) Hlavní vývojové tendence a charakteristické rysy zahraniční politiky Velké Británie na konci viktoriánské a v průběhu eduardovské éry
5) Britská politika od podepsání příměří s Německem do uzavření jednání na pařížské mírové konferenci
6) Velká Británie a okupace Porýní po první světové válce
7) Britská zahraniční politika a počátky politiky appeasementu v letech 1933-1937
8) Britská zahraniční politika v době vrcholící politiky appeasementu (1937-1939)
9) Zvláštní vztahy I: Velká Británie a USA
10) Zvláštní vztahy II: Velká Británie a USA
11) Velká Británie a evropská integrace
12) Zahraniční politika Margaret Thatcherové

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK