PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geopolitics and Political Geography of World Regions - JPM142
Anglický název: Geopolitics and Political Geography of World Regions
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 60 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Martin Riegl, Ph.D.
Vyučující: doc. Martin Riegl, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JPM324, JPM641
Je neslučitelnost pro: JPM641
Anotace -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (28.10.2019)
Kurz se zabývá fenoménem regionalismu v jeho historické a teoretické perspektivě s důrazem na roli regionalismu ve světové politice. Kurz začíná konceptualizací regionu, regionalismu, regionalizace, globalizace, vysvětluje historické období, vlny ekonomické i politické integrace, teoretickými vysvětleními hybných sil regionální integrace. Další regionální uskupení jsou analyzována prostřednictvím integračních uskupení ve světě. Zvláštní pozornost je věnována specifickým aspektů vnitrostátní, inter-státní, and transnacionální obdobě region. Druhá část se věnuje regionalismu na jednotlivých kontinentech.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (25.01.2020)

Povinná:

Bach, D.C. (2013). Thick institutionalism vs lean integration: new regionalism in Africa.

De Blij, P.Muller. (2010). Political Geography: Realms, Regions and Concepts (14th edition). John Wiley and Sons. Nex York.

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press.

Fawcett, L. (2005). Regionalism in World Politics: Past and Present.

Keating, (1997). The invention of regions: political restructuring and territorial government in Western Europe. Government and Policy. Vo. 15, pp. 383 - 398.

Maps of geopolitical changes from 1900 to 2000.

 

Doporučená:

Brzezinski, Z. (2012): Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power. New York: Basic Books. 224 pp. ISBN: 046502954X.

Carmody, P. (2011) The New Scramble for Africa. Cambridge: Polity Press. 240 pp. ISBN: 9780745647845. Chapter 1,2.

Clapham, C. (2000). Failed States and Non-States in the Modern International Order. Paper Presented at the Conference Failed States III: Globalization and The Failed State.
Florence, Italy April 7-10. 2000. [citováno 2009-5-11.]

available at:

http://www.comm.ucsb.edu/research/mstohl/failed_states/2000/papers/clapham.html

Cohen, S. (2008). Geopolitics: The Geography of International Relations. Rowman & Littlefield Publishers. 470 pp. ISBN: 074255676X.

De Blij, H. (2010). The Power of Place. Geography, Destiny, and Globalization´s Rough Landscape. Oxford: Oxford University Press.

- Chapter 2. The Imperial Legacy of Language

- Chapter 3. The Fateful Geography of Religion

Dent, C,D. Paths ahead for East Asia and Asia-Pacific regionalism International Affairs, 89, no.4. 

Fawcett, Gandois (2010). Regionalism in Africa and the Middle East: Implications for EU Studies.

Friedberg, A.L. (1993-1994). Ripe for Rivalry: Prospect for Peace in Multipolar Asia. International Security.

Glassner, M. I.(1996): Political geography (second edition), John Wiley, New York.

Huntington, S. P. (1997): The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order. London: Touchstone Books.

Kaplan, R.D. (2012). The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate. New York: Ramson House. 224 pp. ISBN: 046502954X.

Kaplan, R.D. (2009). The Revenge of Geography.

http://www.colorado.edu/geography/class_homepages/geog_4712_sum09/materials/Kaplan%202009%20Revenge%20of%20Geography.pdf

Kaplan, R. D. (2011). Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power. Random House. 384 pp. Chapter 15.

Mansfield, E.D., Milner, H.V. (1999). The New Wafe of Regionalism. In International Organization.

Rostow, W.W. (2005). The Coming Age of Regionalism A "Metaphor" for our Time?

Nye, Joseph S. (2011). Future of Power. New York: Public Affairs. 320 pp. ISBN: 1610390695.

Walton, N., Zielonka, J. (2013). The New Political Geography of Europe. European Council on Foreign Relations.

http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR72_POLICY_REPORT_AW.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (11.02.2022)
https://cuni-cz.zoom.us/s/99076248392
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (25.05.2022)

Písemný test:

Midterm - 20%, závěrečný test - 80% (přednášky, četba). Multiplechoice test. Nejméně jeden termín bude v červenci a září, jeden termín bude online přes Moodle (password: FromNigeriaToSierraLeone)

Final test: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2805

Známkování:

100 % - 91 % ...A

90 % - 81 % ... B

80 % - 71 % ... C

70 % - 61 % ... D

60 % - 51 % ... E

Méně než 50 % ... F

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (24.04.2023)

Week 1: Introduction

Week 2: https://cuni-cz.zoom.us/rec/share/7RKQKmIaF9BkiVIxXF2Jl0eIEMHTvSgPFHbF5paTVd9qqGbGNpMxR8KWusD_hZDi._OzQVYAHus2jXlnv
Passcode: GhV+4SW6

Week 3: https://cuni-cz.zoom.us/rec/share/RPKFzIAu89YZwlfOV6RlskybG31XT2j3AYVUwhwD61pqRRBlpW_VImARzSfPdfuL.YKk4GPVmhEJTAca1
Passcode: $=ZZU6*8

Week 4: https://cuni-cz.zoom.us/rec/share/apXbsu3EKbJXrWOvBMUqJ5J4Wr3woCvdSqP4edJPS0eFx3S-lDOOixbhKFBuHmAg.SJ_r_oHtR9mqdFi-
Passcode: fCs5iJ7+

Week 5: https://cuni-cz.zoom.us/rec/share/kC-Fc-qa1MCQqCUVlIihdCyJrJaSvPmuxZRaql1oWUxdqHE2NWnJ6MNgftWjkMAF.NWYDAsCVfgYwkr4X
Passcode: C4m8Jj!s

week 6:https://cuni-cz.zoom.us/rec/share/ySTnYY9IRGZeFvtpeJiGTipwowh1BQj6l8Do4qkw2oO4Yy19BuH2rF_4VnZtuvEn.bUUz58C-u7-wpGc8

Passcode: R#t*7?e^

Week 7: https://cuni-cz.zoom.us/rec/share/c9r_qHhEsFbJu6I_y9mi25KxlJbipUAuYHU7-j6Z185BLr2Un2vRfBXIuJrcwRhN.3TvtcPL2fLkBOXfc
Passcode: V$G1SR7i

Week 8: https://cuni-cz.zoom.us/rec/share/_wxnx-jKTR86hTB6AhdL1dR2zz153DaSLgj525NPcyGXBjhOJLWuRHHvNbq0T9eU.Pfv1mK57Ga92uNpj
Passcode: dkw@44.+

Week 9: https://cuni-cz.zoom.us/rec/share/wJHoyD-rS6LAZTBYGXH0UlKZvxo6uhQGFxHBkIs3hmPRuBm205wBL0FIsw-gMZ9w.EAFnxlTF7uRnduK8
Passcode: R4T6i+A*

Week 10: https://cuni-cz.zoom.us/rec/share/tD4R0PTcoigKThByKbhHjldavmPjraofPjFKbCNbUqpmHZCJnbAjvvhgaQvP4V09.b24V4xQTXXkEQihN
Passcode: qC2d04*%

A) historicko-teretický blok

 1) Introduction, concepts, and definitions. Debate betwen regionalists and globalists. Why do states pursue regional integration?

Reading:

S.Cohen (2015). Gopolitics of Internation

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press.

Reading:

Maps of regional changes from 1900 to 2000 (SIS)

2) Political-geographic analysis of regions

3) Structure of the World Political Map

Reading:

S.Cohen (2015). Gopolitics of International relations.

4) History, waves of political and economic regionalism (analysis of mixed results of economic, security or multipurpose regional projects), old vs. new regionalism, mega-regionalism.

Reading:

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press.

5) Theories of Regionalism (driving forces, motivation) – systemic theories, theory of regional inderedependence, domestic level theories. The role of hegemon, coercive regionalism vs. consensual regionalism. The role of hegemon, coercive regionalism vs. consensual regionalism. The role of democracy in the European integration project.

Reading:


Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press.

6) Integration processes in the world regions - typology of integration projects (geographic and functional approach)

Reading:

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press.

 

B) Aplikovaný blok -al Relations. regionalismus ve světové politice

 

7) Regionalism and Geopolitics of Europe

Reading:

De Blij, H. (2012). Why Geography Matters: More Than Ever. Oxford:Oxford University Press. Chapter 9 (pp. 241-265), Chapter 10 (pp.265-293)

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press. (chapter 14)

 

8) Regionalism and Geopolitics of Asia and Australia I.

Reading:

De Blij, P.Muller. (2010). Geography: Realms, Regions and Concepts (14th edition). John Wiley and Sons. Nex York.

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press. (Chapter 10, 12, 15, 16)

Fawcett, Gandois (2010). Regionalism in Africa and theMiddle East: Implications for EU Studies.

Recommended reading:

Kaplan, R. D. (2010). Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power. Random House. 384 pp. Chapter 15.

9) Regionalism and Geopolitics of Asia and Australia II.

Reading:

De Blij, P.Muller. (2010). Geography: Realms, Regions and Concepts (14th edition). John Wiley and Sons. Nex York.

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press. (Chapter 10, 12, 15, 16)

Fawcett, Gandois (2010). Regionalism in Africa and theMiddle East: Implications for EU Studies.

Recommended reading:

Kaplan, R. D. (2010). Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power. Random House. 384 pp. Chapter 15.

10) Regionalism and Geopolitics of Africa

Reading:

Bach, D.C. (2013). Thick institutionalism vs lean integration: new regionalism in Africa.

De Blij, P.Muller. (2010). Geography: Realms, Regions and Concepts (14th edition). John Wiley and Sons. Nex York.

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press. (Chapter 11)

Fawcett, Gandois (2010). Regionalism in Africa and the Middle East: Implications for EU Studies.

Recommended literature:

Carmody, P. (2011) The New Scramble for Africa. Cambridge: Polity Press. 240 pp. ISBN: 9780745647845. Chapter 1,2.

11) Regionalism and Geopolitics of Americas

Reading:

De Blij, P.Muller. (2010). Geography: Realms, Regions and Concepts (14th edition). John Wiley and Sons. Nex York.

Farrel, M., Hettne, B. and L. van Langenhove (2005): Global Politics of Regionalism: Theory and Practice . London: Pluto Press. (Chapter 13)

12) Geography of languages and religions

Reading:

De Blij, H. (2010). The Power of Place. Geography, Destiny, and Globalization´s Rough Landscape. Oxford: Oxford University Press.

- Chapter 2. The Imperial Legacy of Language

- Chapter 3. The Fateful Geography of Religion

 

 

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (28.10.2019)

Žádné.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. Martin Riegl, Ph.D. (28.10.2019)

Žádné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK