PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geopolitics of Transatlantic Space - JPM103
Anglický název: Geopolitics of Transatlantic Space
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Magdalena Baštář Leichtová, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Baranyaiová (05.03.2020)
The course will begin with the discussion about the origins of the European and American geopolitical thinking and will follow different ideas of building pan-European geopolitical entity and development of US approach to geopolitical reality including the US traditions of isolationism and internationalism. The meaning of both world wars and the cold war will be discussed with the view to examine their transatlantic dimension. Key geopolitical concepts and traditions will be presented in contexts with their real meaning for the international relations. This discussion will be followed with the presentation of the United States, EU and NATO role in shaping global international order after the end of the cold war. Current geopolitical challenges for euro-atlantic space will be elaborated with the view of the development of other major geopolitical players. One course will be dedicated to current geoeconomics of transatlantic space and another to the geopolitics of energy. The course will conclude with the discussion about the hybrid threats and new challenges generated by new technological means. At the end, students will introduce their individual presentations on the agreed topic, which will serve at the same time as a topic of a final essay.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Baštář Leichtová, Ph.D. (01.02.2023)

Students will familiarize the key geopolitical debates and dilemmas in the euro-atlantic relations. They will follow the historical formation of the United States and European allies as global and regional geopolitical players. The discussion will start with the roots of American and European political cultures and main traditions. Students will also improve their understanding of main geopolitical actors in the north Atlantic space, key security alliance between American and European allies, but also their common challenges. Students will also develop the understanding of the cold war geopolitics, as well as the role of NATO and the EU after the fall of the iron curtain including the European aspirations for their security autonomy or current dilemmas of both allies in the changing global geopolitical theater. Besides the knowledge of the substance, students will develop and deepen their critical thinking, analytical capabilities as well as writing and speaking skills.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Baštář Leichtová, Ph.D. (01.02.2023)

...

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Baštář Leichtová, Ph.D. (04.02.2023)

This course will be taught in intense three-day form between 3-5 April, 2023, followed by two online meetings on 28 April and 19 May.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Baštář Leichtová, Ph.D. (01.02.2023)

Please see the PDF syllabus for exact information about the exam requirements.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Baštář Leichtová, Ph.D. (04.02.2023)

American geopolitical thinking: overview

French and German geopolitical thinking in 20th century

British geopolitical thinking and its development over the 20th century

East or Central? Geopolitics of Central Europe and central European states in 20 century

The EU: geopolitical player in disguise? 

NATO and beyond: changing indeational foundations of the North-Atlantic Security pact

The West and the rest: formation of the concept of "Western world" and its meaning over the 20 century

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK