PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Baltic regional cooperation (ES) - JPM099
Anglický název: Baltic regional cooperation (ES)
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 50 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Iivi Zájedová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Iivi Zájedová, Ph.D.
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Iivi Zájedová, Ph.D. (25.09.2019)

Evaluation is performed in accordance to the Dean’s Provision.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Iivi Zájedová, Ph.D. (03.09.2019)

Learning Methods:
The course includes lectures and seminars, with seeing movies about Baltic region. Every student has to apply an essay, which is required. Seminars and discussions are based on overworked required materials and composed reports.

Participation of the seminars is obligatory.

Methods of Assessment:
The course conclude with an examination a  report based to the theme of written essay. T

he examination grade is based on participation and activity of the lectures and seminars (50%) and essay (50%).

Themes of lectures and seminars:

The lectures consist 3 parts:

1. The first one is dealing with the regionalism and "Baltic Triangle". Clarify
emerging trends in the political, institutional and economical cooperation between Estonia, Latvia and Lithuania.

Introduction: Regionalism. Trilateral Estonian, Latvian and Lithuanian co-operation. Geopolitical considerations. The Baltic Institutions. Towards a Baltic free trade area.

2. The second part is dedicated to the developments in the cooperation of the Baltic states with their Scandinavian neighbours. The process of integration of the Baltic Sea states.

The Baltic Sea regional co-operation. Formula 5 + 3 Baltic-Nordic co-operation.  Economic co-operation between the Baltic Tree and Scandinavian countries. The Baltic Sea co-operation.

3. Third part examines the process of integration of the Baltic states into the EU and Baltic/EU relations.
The Baltic States and the European Union. Back to Europe. Legal Framework for the Baltic- EU relationship: from Trade and Co-operation Agreement to Europe Agreement. 

4. The fourth part is delaing with the Russia and Balic States reletions 


I Seminar: Regionalism. Baltic States cooperation. Geopolitical consideration. Factors in favour and factors which hinder the Baltic states co-operation. Institutions of Baltic States.

II Seminar: Political, economical and other areas framework between the Nordic and Baltic states.

III Seminar: Factors in favour a with the Nordic and  the Baltic Sea co-operation.

IV Seminar: EU and Baltic states relations. Russia and Baltic States relations.


Required and Recommended Reading:

  • Agenda 2000, Commission opinin on Estonias, Latvias Lithuanias application for membership of the European Union, Bulletin of the EU, Supplement 11/97
  • J.Tõnisson instituut: Security of the Baltic states after Russian troops´withdrawal Tallinn 1994.
  • A. Kasekamp A History of the Baltic States. London and New York: Palgrave Macmillan, 2010. 
  • Wagstaff. Regionalism in the European Union. Exeter, Portland, USA 1999.
  • Moisio, S: Back to Baltoscandia; Europrean Union and Geo- Conceptual. In : Geopolitics, Vvol 8.4.1/2003, p. 72-100.
  • Zajedova, I.: The Baltic States Security and NATO Enlargement. In: Perspectives, no. 13. 1999/2000, p. 79-90

https://www.baltasam.org/en/history/pre-history
http://bnsnews.bns.ee
http://www.eudel.lt
http://www.mfa.ee
http://www.mfa.gov.lv
www.intermin.fi
http://www.norden.org
http://europa.ee.int

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK