PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Náboženství a politika – problémy výzkumu II. - JPD074
Anglický název: Religion and politics - probelms of research II.
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Anotace -
Vztah náboženství a politiky představuje dlouho poněkud opomíjenou, leč velmi aktuální součást politologického výzkumu. A zdaleka nejen kvůli islámskému fundamentalismu, neboť i v (západo)evropských zemích, které byly považovány za „vzorově sekularizované“, se začíná náboženství více projevovat jako společenský, ba politický faktor. A role náboženství coby faktoru výrazně spoluformujícího národní identitu je pak dobře patrná například v řadě zemí střední a východní Evropy. Obecněji lze pak dané téma vyjádřit i jako problematiku zkoumání hodnot v politice.

Hlavní tématické okruhy:

Problematika měření intenzity náboženského přesvědčení – kdo vlastně je a kdo není věřící, jak rozlišit „matrikového“ věřícího od skutečně přesvědčeného člena náboženské komunity?

Problematika výzkumu vztahu státu a církve, formální a reálná odluka. Fakticky státní církve.

Hlavní náboženství kontra menšinová náboženství, dopady na politiku.

Náboženská identita a politická identita, náboženství coby součást národní identity.

Církve jako zájmové skupiny.

Náboženské strany, konzervativní strany.

Náboženství a modernita.

Sekularizace, co to znamená a jak ji zkoumat a měřit.

Politická náboženství.

Politický mesianismus.
Poslední úprava: Kot Pavel, Ing. (25.09.2019)
Cíl předmětu -

Kurs si klade za cíl seznámit studenty zejména s hlavními problémy, s nimiž se v dané oblasti mohou střetnout, a zejména pak s metodami a přístupy, které se uplatňují při jejich analýze.

Poslední úprava: Kot Pavel, Ing. (25.09.2019)
Literatura -

Casanova, José. 1994. Public Religions in the Modern World. The University of Chicago Press, Chicago.

Davie, Grace. 2007. The Sociology of Religion. Sage Publications

Davieová, Grace. 2009. Výjimečný případ Evropa. Podoby víry v dnešním světě. CDK, Brno.

Fiala, Petr. 2008. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. CDK, Brno.

Fox, Jonathan. 2008. A World Survey of Religion and the State. Cambridge University Press.

Hamplová, Dana. 2013. Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Praha, Karolinum.

Lužný, Dušan; Nešpor, Zdeněk. 2007. Sociologie náboženství. Praha, Portál.

Micklethwait, John; Wooldridge, Adrian. 2014. Bůh se vrací. O tom, jak globální oživení víry mění svět. Triton, Praha.

Nešpor, Zdeněk R. (ed.). 2004. Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Sociologické studie / Sociological Studies. Praha, Sociologický ústav AV ČR.

Nešpor, Zdeněk R. 2010. Příliš slábi ve víře. Česká ne/religiozita v evropském kontextu. Praha, Kalich.

Norris & Inglehart. 2004. Sacred & Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge University Press.

Osa, Maryjane. 1997. Creating Solidarity: The Religious Foundations of the Polish Social Movement. East European Politics and Societies, 11: 339-65      

Rojek, Paweł. 2011. Mesjanizm integralny. Pressje, nr. 28, s. 20−49.

Poslední úprava: Kot Pavel, Ing. (25.09.2019)
Metody výuky -

Výuka probíhá formou individuálních konzultací v předem dohodnutém čase. 

Poslední úprava: Mlejnek Josef, PhDr., Ph.D. (26.01.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Na základě individuální dohody s účastníky kursu, i dle toho, jak danou problematiku hodlají využít ve své disertační práci.

Poslední úprava: Kot Pavel, Ing. (25.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK