PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Problematika komunální politiky: metodologické a praktické aspekty analýzy II. - JPD070
Anglický název: Local Politics: Methodological and Practical Aspects of Analysis II.
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.lokalnipolitika.cz
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
Anotace -
Specializační seminář je určen pro doktorandy, jejichž disertace se zaměřuje nebo má přesah ke komunální úrovni. Hlavním cílem semináře je správné uchopení problému s ohledem na specifika komunální úrovně politických systémů.
Poslední úprava: Jüptner Petr, PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Cíl předmětu -

Kurs je ukončen zápočtem.

Hodnocení se řídí Opatřením děkanky č.17/2018

Poslední úprava: Jüptner Petr, PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Literatura -

Doporučená obecná literatura:

Dickovick, J.T., Eastwood, J. (2016), Comparative Politics. Integrating Theories, Methods, and Cases, New York: Oxford University Press.

Gläser, J., Laudel, G. (2010), Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, Wiesbaden: Springer VS.

Nekola, M., Geissler, H., Mouralová, M. (eds)(2011), Současné metodologické otázky veřejné politiky, Praha: Karolinum. 

Pickel, S., Pickel, G., Lauth, H.-J., Jahn, D. (2009), Methoden der vergleichenden  Politik- und Sozialwissenschaft. Neue Entwicklungen und Anwendungen. Wiesbaden: Springer VS.

Wenzelburger, G., Zohlnhöfer, R. (eds)(2015), Handbuch Policy-Forschung, Wiesbaden: Springer VS.

 

Poslední úprava: Jüptner Petr, PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Metody výuky -

Kurs je veden seminární formou s kontaktní výukou jednou měsíčně. Těžištěm semináře je tvorba konceptu publikace a jeho obhajoba, a následná prezentace samotného textu. Doktorand má získat povědomí a dovednost vyrovnat se při uchopení a řešení problému se specifiky komunální úrovně politických systémů.

Poslední úprava: Jüptner Petr, PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Podmínkou získání zápočtu je sestavení a obhajoba koncepce odborného článku a její naplnění.

Poslední úprava: Jüptner Petr, PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
Sylabus -

Program seminářů je dán tématy disertací zapsaných studentů.

Poslední úprava: Jüptner Petr, PhDr., Ph.D. (29.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK