PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář VII. - JPD067
Anglický název: PhD Seminar VII.
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Anotace -
V doktorandském semináři studenti třetího ročníku představují témata svých disertačních prací s přednostním zřetelem k základním koncepčním, metodologickým a interpretačním problémům. Jejich úkolem je v časově stanovené době vysvětlit a obhájit v diskuzi svůj záměr a zaujmout kvalifikované stanovisko k případným podnětům a námitkám.
Poslední úprava: Kot Pavel, Ing. (25.09.2019)
Cíl předmětu -

Cílem kurzu je umožnit doktorandům zpracovat závěrečný text disertační práce.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (29.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Každý doktorand/doktorandka musí předložit dle požadavku školitele podklady k hodnocení studia (nejčastěji část disertační práce). O splnění kurzu rozhoduje školitel.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (29.10.2019)
Literatura -

Zdroje a literatura odpovídají individuálnímu zaměření disertační práce každého doktoranda.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (29.10.2019)
Metody výuky -

Práce probíhá formou individuálních konzultací se školitelem a dle jeho požadavků doktorand zpracovává nezbytné podklady.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (27.01.2023)
Sylabus -

Celý semestr doktorandi pracují pod vedením svého školitele. O výsledku své práce informují školitele na pravidelných setkáních, nejméně však jednou za měsíc. Konkrétní harmonogram stanoví dle individuální potřeby každého doktoranda jeho školitel.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (29.10.2019)
Požadavky k zápisu

Absolvování kurzu Doktorandský seminář V.

Poslední úprava: Říchová Blanka, prof. PhDr., CSc. (29.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK