PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Security Studies - JPD021
Anglický název: Security Studies
Český název: Bezpečnostní studia
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 9999 / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: 4
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
Vyučující: prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, Ph.D., M.A.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK