PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborný článek II - JPD016
Anglický název: Research paper II
Český název: Odborný článek II
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 15
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PLECH (19.01.2014)
Studenti doktorského studia Mezinárodních vztahů zapisují tento kurz v okamžiku, kdy získají rozhodnutí časopisu nebo nakladatele o přijetí svého druhého odborného textu k publikaci. Podmínkou splnění předmětu je zaslání pdf konečné verze přijatého textu na phd.mv@seznam.cz spolu s kompletními bibliografickými údaji publikace. Takto vykázanou publikaci má student/ka povinnost zanést také do systému evidence vědeckých výstupů OBD a připsat ji kmenovému pracovišti KMV IPS FSV.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK