PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodologický seminář - PhD - JPD006
Anglický název: Metodologický seminář - PhD
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 9999 (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (26.09.2021)
Assuming that PhD students have already got acquainted with an introduction to major research methods, this course offers a short and advanced revision of (some of) the main methodologies used in the discipline of International Relations. The introductory session will revise the meta-theoretical (epistemological) assumptions that are inevitably present in research. The other sessions are concerned with the main quantitative explanatory methodologies (statistical methods), qualitative explanatory methodologies (explanatory case studies) and interpretative methodologies (content analysis, discourse analysis).
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (26.09.2021)

The course has the following aims:

1) to offer a revision of some of the major methodologies  – to refresh the knowledge of students, who passed methodological courses in their previous studies, and to deepen their knowledge

 

2) to stress the main necessary aspects/parts of the research design and to discuss the particularities and possibilities of their use across different methodologies

 

3) discuss connections between methodologies, meta-theories and theories, and the natural and conventional affinities between concrete methodologies and meta-theoretical and theoretical approaches

 

4) discuss more concretely research methods used within individual methodologies

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (26.09.2021)

Course requirements

1) Reading of the mandatory literature

Students have to read the mandatory readings for each session consist of the following two categories: A. Basic literature, and B. Applications. The third category (C. Literature for students’ presentations) is mandatory only for the students that deliver the presentations.

 

2) Submission of answers to the given questions before each session

Before each session, students must supply their answers to the questions posted by the lecture through Moodle (the first set of questions).

 

3) Participation at sessions

A student can miss one session, after a agreeing on his/her absence with the lecturer in advance.

 

4) Presentation

Each student must deliver one in-class presentation. The topics will be distributed to the students by the lecturer. The presentation should respond to the second set of questions raised by the lecturer.

 

5) Active participation at discussion at sessions

Course participants must be active in the discussion part of the seminar. The discussion will be based on the third set of questions posed by the lecturer in advance.

 

6) Research design

Each student will submit a research proposal of his/her Ph.D. dissertation, which will have a strong theoretical and methodological component. The proposal will be submitted at the end of the Summer Semester as it will be prepared both for this course and the course on theoretical approaches (taught by Prof. Hynek).

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (26.09.2021)

viz informace v anglické sekci předmětu.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A. (09.09.2022)

please see the syllabus in the pdf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK