PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geopolitical Threats in the Contemporary World - JPB265
Anglický název: Geopolitical Threats in the Contemporary World
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 30 / 60 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Martin Riegl, Ph.D. (28.10.2019)

Kurz představuje současné hrzoby spojené s duální transformací moci 21.století. Transice moci od státu k nestátním aktérům a přesun geopolitického a geoekonomického těžiště moci ze Západu do prostoru Indického oceánu. Porozumění podstatě těchto procesů i hrozeb je s nimi spojen a klíčem k celkovému porozumění současného světa.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martin Riegl, Ph.D. (12.09.2016)

Brzezinski, Z. (2012): Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power. New York: Basic Books. 224 pp. ISBN: 046502954X.

Cohen, S. (2008). Geopolitics: The Geography of International Relations. Rowman & Littlefield Publishers. 470 pp. ISBN: 074255676X.

Criekemans, D. Geopolitical Schools of Thoughts: a concise overview from 1890 till 2015, and beyond.

De Blij, H. (2010). The Power of Place. Geography, Destiny, and Globalization´s Rough Landscape. Oxford: Oxford University Press.

Flint, C. (2006). Introduction to Geopolitics. New York: Routledge.

Ó Tuathail, G., Simon Dalby, S., and P. Routledge (2003). The Geopolitics Reader. London and New York: Routledge.

Kaplan, R.D. (2012). The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate. New York: Ramson House. 224 pp. ISBN: 046502954X.

Kaplan, R.D. (2009). The Revenge of Geography.

http://www.colorado.edu/geography/class_homepages/geog_4712_sum09/materials/Kaplan%202009%20Revenge%20of%20Geography.pdf

Kaplan, R. D. (2011). Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power. Random House. 384 pp. Chapter 15.

Nye, Joseph S. (2011). Future of Power. New York: Public Affairs. 320 pp. 

 

Websites:

Global Trends 2030: Alternative Worlds a publication of the National Intelligence Council

http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf

Sustaining U.S.Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense

http://www.defense.gov/news/defense_strategic_guidance.pdf

A cooperative Strategy for 21st Century Seapower

http://www.navy.mil/maritime/Maritimestrategy.pdf

FERGUSON, N. (2009). The Axis of Upheaval. In Foreign Policy.

http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/02/16/the_axis_of_upheaval

MOORE, C.C. II. (2011). Revitalizing the Cooperative Strategy for 21st Century Seapower.

http://www.carlisle.army.mil/USAWC/parameters/Articles/2011summer/Moore.pdf

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Martin Riegl, Ph.D. (11.05.2020)

1) final test (multiple-choince) (at least one term will be offered in July and September, also due to the current travel restriction there will be one distant term via Moodle)/50%

2) Seminar: a) active participation (all seminars), 2) group presentation/50%

 

The final assessment is marked as following:

100 % - 91 % ...A

90 % - 81 % ... B

80 % - 71 % ... C

70 % - 61 % ... D

60 % - 51 % ... E

Less than 50 % ... F

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Riegl, Ph.D. (08.03.2022)

https://cuni-cz.zoom.us/s/98567693856#success

Week 1 - Introduction

Week 2 - https://cuni-cz.zoom.us/rec/share/ENCHObjM0n9T0saoB9AvrYez_1KnDR2TkLe7rTE3Q_bXe0kn0EUlKviwc5FkWx55.hZ55f-alZt9t5ko6  (Passcode: =01R*4^&)

Week 3 - https://cuni-cz.zoom.us/rec/share/JRy2H_2BjwCYZ0fO26Un4q6HFzbUYi4-LuTd66La8LXt1yiMnSVDLJmS-XUXPw4u.1TVaMtdyPlWjYnru  (Passcode: 7+.X9ZGx)

Week 4 - https://cuni-cz.zoom.us/rec/share/r4kuNWfvUtW4cTf5MVfWFYRYHDqj2MTmuLkL0m7KhhpBdCSlilfMl88-p7x8yJw.WYm1urYiCYFVm4DB (Passcode: KJS0M*?F)

 

 

I.              Přednášky

1.     Introduction (definitions, terms, 21st-century power transfer and diffusion, state vs. non-state threats, geopolitical threats and their perceptions, threats forecast)

2.     Geopolitics in theories (after the Cold War) and eras of geopolitics

3.    Geopolitics of flashpoint and restive regions

4.    Geopolitics and Geoeconomics in 21st century

5.    Geopolitics of rising regional hegemons (the US and the world, China and Asia, Turkey and the Middle East, Russia and EU´s disintegration)

6.    Geopolitics of resources and resource conflicts (crude oil, natural gas, water)

 

II.                 Semináře

7.   Seminar - Migration (Teichopolitics)

·         Africa, Middle East, and Europe

·         Forms of migration

·         Migration and globalization

·         Refugee camps 

8.     Seminar - Drug wars (Greed and Grievance)

·         Latin America

·         Afghanistan and S-E Asia

·         Drugs and militant groups – ideology x money

·         Drugs and state failure

9.    Seminar - Weapons of mass destruction (M.A.D. in the 21st Century)

·         North Korea, Iran

·         (Non-)proliferation

·         WMD and terrorism

·         WMD and balance of power

10.    Seminar - Energy (Energy Security)

·         Russia

·         Climate change as a geopolitical threat

·         Resource curse

·         Geopolitics of non-renewable resources

11.    Seminar - Terrorism (Conceptualization)

·         Islamic terrorism

·         Other terrorism

·         Middle East

·         Terrorism and state failure

12.    Seminar - China (Thukydides Trap)

·         South China Sea

·         Power shift to East

·         String of Perils and One Belt One Road

·         Chinese foreign strategy

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RIEGL (30.03.2012)

Žádné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK