PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aktuální otázky evropské integrace - JPB251
Anglický název: Current Questions of European Integration
Zajišťuje: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 35 / 35 (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (13.02.2020)
Kurz poskytuje přehled o nejdůležitějších aktuálních otázkách evropské integrace a debatách, které o nich probíhají jak v praxi, tak v odborných akademických kruzích. Kurz tak zároveň slouží k rozšíření a obohacení základních znalostí, které studenti získají na povinném kurzu Evropská integrace/Politický systém EU.
Vzhledem ke svému zaměření je kurz koncipován tak, aby umožnil rozsáhlejší diskuse ke vzneseným otázkám a reflexi mezi studenty. Jednotlivá témata je možné v průběhu kurzu aktualizovat či doplnit v závislosti na aktuálním vývoji v EU.
Na kurz je nutné se současně zaregistrovat i v systému Moodle: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7557.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (13.02.2020)

Cílem kurzu je rozšíření základních znalostí o evropské  integraci, které studenti získají na poivnných kurzech Evropská integrace/Politický systém EU, a získání hlubšího porozumění současných debat o evropské integraci.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (27.08.2014)

 

Pozn.: Pro jednotlivá témata je klíčové studium aktuálních dokumentů EU, prohlášení představitelů EU a členských států, informace v tisku, aktuální analýzy a komentáře think-tanků apod. Nejdůležitější texty budou doporučovány vyučující v průběhu přednášek. Zde uvedená odborná literatura je vhodná jako doplňková pro pochopení institucionálních a historických souvislostí.

Andersen, S.S. - Eliassen, K.A. (2001) Making Policy in Europe London:Sage

Beach Derek (2005) The Dynamics of European Integration. Why and when EU institutions matter Houndsmills: Palgrave Mamillan

Blankart, C.B. - Mueller, Dennis C. (2004) A Constitution for the European Union Cambridge (MA): MIT Press

Bovens, M. - Curtin, D. - Hart, P.’t (2010) (eds.) The Real World of EU Accountability: What Deficit? Oxford: Oxford University Press

Checkel, J.T. - Katzenstein, P.J. (2009) (eds.) European Identity Cambridge: Cambridge University Press

Church, C. H. - Phinnemore, D. (2006) Understanding the European Constitution: An introduction to the EU Constitutional Treaty London: Routledge

Chryssochoou, D.N. (2009) Theorizing European Integration Aingdon: Routledge

Cini, M. (2009) European Union Politics Oxford: Oxford University Press

Hix, S. (2005) The Political System of the European Union Houndmills : Palgrave Macmillan

Hooghe, L. (2001) The European Commission and the integration of Europe. Cambridge, New York: Cambridge University Press

Eriksen E.O., Fossum J.E. (eds.)(2000) Democracy in the European Union: Integration Through Deliberation? London: Routledge

Jorgensen, K.E. - Pollack, M.A. - Rosamond, B. (2006) (esds.) Handbook of European Union Politics London: Sage

Moravcsik, A. (1999) The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht London

Neyer, J. - Wiener, A. (2011) Political Theory of the European Union Oxford: Oxford University Press

Plechanovová Běla (2004) Institucionální vývoj Evropské unie od Maastrichtské smlouvy k východnímu rozšíření. Hledání rovnováhy mezi společenstvím a jeho členskými státy Praha: Karolinum

Schmidt, V. A. (2006) Democracy in Europe: The EU and National Polities Oxford: Oxford University Press.

Thomassen, J. (2009) (ed.) The Legitimacy of the European Union after Enlargement Oxford: Oxford University Press

Wallace, H. - Pollack, M. - Young, A.R. (eds.) (2010) Policy Making in the European Union Oxford: Oxford University Press

Warleigh-Lack, A.J.F. (2003) Democracy in the European Union. Theory, Practice and Reform London:Sage.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (13.02.2020)

Kurz je koncipován jako přednáška plus seminář; na seminární část se studenti připravují čtením zadaných textů (obvykle kratších původních dokumentů a analýz) a přípravou zadaných analýz.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D. (13.02.2020)

Kurz nemá žádnou prerekvizitu ani korekvizitu, studentům je ale doporučováno, aby si ho zapsali až po absolvování (případně současně se zapsáním) kurzu Evropská integrace/Politický systém EU. Základní znalosti o fungování EU a jejích institucí jsou nutné pro pochopení diskutovaných témat; v samotném kurzu je jejich opakování věnována pouze úvodní hodina. 

Na kurz je nutné se současně zaregistrovat i v systému Moodle: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7557.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK