PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geografie vnitropolitických konfliktů - JPB242
Anglický název: Geography of Internal Conflicts
Zajišťuje: Katedra politologie (23-KP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Riegl, Ph.D. (29.09.2015)
Kurz se v rozšířené míře zaobírá problematikou vnitrostátních konfliktů po roce 1945 se zaměřením na rozvojové státy (v konfliktních a nestabilních regionech). Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou vlivem geografického faktoru na vznik konfliktů, legitimity (teritoriální a vládní) státu, její krizí a kolapsem. Po seznámení s teoretickými přístupy ke studiu konfliktů je věnována pozornost příčinám vnitrostátních konfliktů, klasifikaci ozbrojených konfliktů (rozdělení na konflikty protirežimní, konflikty vedené snahou o prosazení autonomie a odtržení území dalšími klasifikacemi konfliktů dle rozsahu, délky trvání, mezinárodního práva a podobně). Kurz se zaobírá i intenzitou, časovým výskytem konfliktů v politickém prostoru a možnými způsoby řešení konfliktů. Zvýšená pozornost je věnována konfliktům v Afghánistánu, Sýrii, Mozambiku, Angole, Súdánu, Somálsku, Sierra Leone a dalším. Stranou pozornosti nezůstává ani geopolitický přesah jednotlivých vnitropolitických konfliktů.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. (31.08.2022)

Literatura povinná:


ARMED CONFLICTS 1946-2014. PETTERSSON, WALLENSTEEN (2015). Journal of Peace Research 51(4). 536-550. http://jpr.sagepub.com/content/52/4/536.full.pdf+html

BERAN, H. (1984): A Liberal Theory of Secession, In: Political Studies 32, pages 21-31.

BIRCH, Anthony H. (1984): Another Liberal Theory of Secession, In: Political Studies 32: pages 596-602.

HOFMANN, G.F. Wars in 21st century: Rise of Hybrid Wars. Potomac Institute for Policy Studies. http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf

HOROWITZ, Donald L. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

KAPLAN, R. D. (1994): The Coming Anarchy, In: The Atlantic Monthly, Vol 273, No. 2, pages 44 ? 76, February 1994.

RIEGL, M. (2013). Proměny politické mapy po roce 1945. Praha: Grada.

TOMEŠ, J., FESTA, D., NOVOTNÝ, J. (2007). Konflikt světů a svět konfliktů. Praha: P3K. ISBN 978-80-903587-6-8

Databáze vnitropolitických konfliktů: http://www.systemicpeace.org/warlist/warlist.htm

 

Literatura k seminářům (může se měnit v závislosti na aktuálním dění):

1) Úvodní přednáška - bez semináře

2) Kaplan - The Coming Anarchy?

KAPLAN, R. D. (1994): The Coming Anarchy, In: The Atlantic Monthly, Vol. 273, No. 2, pages 44 - 76.

BURBACH, D. T., FETTWEIS, C. J. (2014): The Coming Stability? The Decline of Warfare in Africa and Implications for International Security, In: Contemporary Security Policy, Vol. 35, No. 3, pages 421-445.

3) Luttwak - Give War a Chance

LUTTWAK, E. N. (1999): Give War a Chance, In: Foreign Affairs (July/August), pages 36-44

SANCHEZ NIETO, A. W. (2011): Give War a Chance Revisited - The Price to Pay: The Military and Terrorism in Peru, In: Defence Studies, Vol. 11, No. 3, pages 517-540

4) Externí zapojení do vnitropolitických konfliktů

HERACLIDES, A. (1990): Secessionist Minorities and External Involvement, In: International Organisations, Vol. 44, No. 3, pages 341-378.

RIEGL, M., DOBOŠ, B. (2018): Power and Recognition: How (Super)Powers Decide the Intrnational Recognition Process. In: Politics and Policy, Vol. 46, No. 3, pages 442-471.

5) Příčiny konfliktů 

KEEN, D. (2003): Greedy Elites, Dwindling Resources, Alienated Youths: The Anatomy of Protracted Violence in Sierra Leone, In: International Politics and Society, No. 2, pages 67-94

HENTZ, J. J. (2019): Toward a Structural Theory of War in Africa, In: African Security, pages 1-30.

6) Fragile States Index

http://ffp.statesindex.org/methodology
http://ffp.statesindex.org/indicators

BHUTA, N. (2015): Measuring stateness, ranking political orders:Indices of state fragility and state failure. In: Cooley, A., Snyder, J. Ranking the world: grading states as a tool of global governance (Cambridge: Cambridge University Press), pages: 85-111.

7) Typologie násilných nestátních aktérů

WILLIAMS, P. (2008): Violent Non-State Actors and National and International Security, avaliable at: http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?id=93880

BOEKE, S. (2016): Al-Qaeda in the Islamic Maghreb: Terrorism, insurgency, or organized crime? In: Small Wars and Insurgencies. Vol. 27, No. 5, pages 914-936.

8) Islamistická hnutí 

AKINOLA, O. (2015): Boko Haram Insurgency in Nigeria: Between Islamic Fundamentalism, Politics, and Poverty, In: African Security, Vol. 8, No. 1, pages 1-29

GAKUO MWANGI, O. (2012): State Collapse, Al-Shabaab, Islamism, and Legitimacy in Somalia, In: Politics, Religion and Identity, Vol. 13, No. 4, pages 513-27

9) Složitá geografie a vnitrostátní konflikty

HERBST, J. (2000): States and Power in Africa: Comparative Lessons in Authority and Control. Princeton: Princeton University Press, pages 145-172.

N´DIAYE, B. (2021): Mauritania: Exceptionalism and Vulnerability, In: Villalón, L- A. (ed.) The Oxford Handbook of the African Sahel. Oxford: Oxford University Press, pages 109-126.

10) Afghánistán - Tálibán

AHMAD, A. (2017): Johad and Co.: Black Markets and Islamist Power. New York: Oxford University Press. Chapter 4.

ELIAS, B. (2022): Why rebels rely on terrorists: The persistence of the Taliban-al-Qaeda battlefield coalition in Afghanistan

11) Nestátní aktéři a rozpad státu - Somálsko

SHORTLAND, A., & PERCY, S. (2013): Governance, Naval Intervention and Piracy in Somalia. In: Peace Economics, Peace Science, & Public Policy 9, No. 2, pages 275-283.

MENKHAUS, K. & SHAPIRO, J. N. (2010): Non-state Actors and Failed States: Lessons from Al-Qa´ida´s Experiences in the Horn of Africa. In: A. L. Clunan, H. A. Trinkunas Ungoverned Spaces: Alternatives to State Authority in an Era of Softened Sovereignty. Stanford: Stanford University Press, pages. 77-94.

12) Konflikty v postsovětském prostoru

O ´LOUGHLIN, J., KOLOSSOV, V., TOAL, G. (2014): Inside the post-Soviet de facto states: a comparison of attitudes in Abkhazia, Nagorny Karabakh, South Ossetia, and Transnistria, In: Eurasian Geography and Economics 55, no. 5, pages 423-456

POND, E. (2017): War in Ukraine: Is This the Way It Ends?. In: Survival, Vol. 59, No. 6, pages 143-156.

 

Literatura bude spolu s otázkami průběžně umísťována na portál moodle - odkaz a heslo bude zasláno registovaným studentům.

Web sources:
Failed State Index - www.foreignpolicy.com
Major Episodes of Political violence - www.systemicpeace.org
Doporučená literatura:

CAPLAN, R. (2002). Conditional recognition as an instrument of ethnic conflict regulation: the European Community and Yugoslavia. Nation and Nationalism. Vol. 8, no. 2, s. 157-177. ISSN 1354-5078.
Ciment, James, Hill, Kenneth: Encyclopedia of Conflicts since World War II. Deaborn, 1999.

FOLTZ, W. J. Reconstructing the State of Chad. In ZARTMANN, W. I. (ed) (1995). Collapsed States: The Desintegration and Restoration of Legitimate Authority. London: Lynne Reinner Publisher, s. 15-31. ISBN: 1555875602.

HARBOOM, L., WALLENSTEEN, P. (2007). Armed Conflict, 1989 - 2006. In: Journal of Peace Research, Vol. 44., str. 623-634.

KEITA, K. (1998). Conflict and Conflict Resolution in the Sahel: The Tuareg Insurgency. [cit. 2006-24-05]. Dostupný z WWW:
?http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB200.pdf?

KING, C. (2001). The Benefits of Ethnic War: Understanding Eurasia´s unrecognized states. World Politics. Vol. 53, no. 4, s. 524-552. ISSN: 0043-8871.

LUTTWAK, E. N. (1999). Give a war chance. Foreign Affairs. Vol. 78, no. 4. , s. 36-44. ISSN: 0015-7120.

MCALLISTER, G. (2002). Decentralisation through the Lens of the Failed State. Civil Wars. Vol. 5, no. 2, s. 122-139. ISSN: 1369-8249.

RENO, W. (1999). Warlord Politics and African States. London: Lynne Rienner Publisher.

ROPER, S. D. (2004). From frozen conflict to frozen agreement. In BACCHELI,T.; BARTMANN, B.; SREBRNIK, H. (2004): De facto States: The quest for sovereignty, London and New York, Routledge, s. 102-117. ISBN: 0-714-65476-0.

TIR, J. (2005). Keeping the Peace after Secession: Territorial Conflicts between Rump and Secessionist States. In The Journal of Conflict Resolution. Vol. 49, no. 5, s. 713-74. ISSN: 1552-8766.

SORENSEN, G. (1999). Development in Fragile/Failed States. Paper Presented at the Conference Failed States and International Security II: Sources of Prevention, Modes of Response, and Conditions of State Success and Renewal. Purdue University, West Lafayette, April 8.-11. 1999. [cit. 2009-10-10]. Dostupný z WWW:
http://www.comm.ucsb.edu/research/mstohl/failed_states/1999/papers/Sorensen.html?

STOHL, R. J.; SMITH, D. (1999). Small Arms in Failed States: A Deadly Combination. Paper Presented at the Conference Failed States and International Security II: Sources of Prevention, Modes of Response, and Conditions of State Success and Renewal. Purdue University, West Lafayette, April 8.-11. 1999. [cit. 2010-6-6]. Dostupný z WWW: ?http://www.comm.ucsb.edu/research/mstohl/failed_states/1999/papers/Stohl-Smit?

STOHL, R. J.; STOHL, M. (2001). The Failed and Failing State and the Bush
Administration: Paradoxes and Period. Paper Presented at the Conference Failed States
IV: Structures, Cases and Policies. Florence, Italy, April 11.- 14. 2001. [cit. 2009-4-12].
Dostupný z WWW:
http://www.comm.ucsb.edu/research/mstohl/failed_states/2001/papers/Stohl.pdf?

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. (17.09.2019)

Podmínkou absolvování kurzu je aktivní účast na seminářích a úspěšné absolvování závěrečného testu, který obsahuje problematiku obsaženou v přednáškách a povinné literatuře.

 V rámci semestru budou probíhat semináře, kterých se musí všichni studenti účastnit. Povinností studentů je aktivní účast (povolena jedna absence), četba a vypracovávání zadaných otázek týkajících se četby.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (23.11.2021)

Kurz je veden formou kombinace přednášky a semináře. Vyžaduje se průběžná práce studenta s povinnou a doporučenou literaturou a povinná účast na seminářích.

1) Strukturální předpoklady konfliktů na politické mapě

2) Trendy a vliv proměňujícího se geopolitického prostředí na konflikty

3) Geopolitika konfliktů - external involvement in civil wars

4) Definice-přístupy-teorie-typologie

5) Příčiny konfliktů

6) Vliv socio-demografických a ekonomických faktorů na vznik konfliktů

7) Vnitrostátní boj o mocenské postavení, strategie jednotlivých aktérů

8) Vliv geografických faktorů na vznik a průběh konfliktů

9) Vnitrostátní boj o teritorium (geografie secesionistických regionů v rozvojovém světě)

10) Secesionistické konflikty v teoriích

11) Praktický průběh secesionistických konfliktů

12) Dopady a ešení konfliktů - přístup IC k vnitropolitickým konfliktů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK