PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
National-building and Resistance - JMMZ411
Anglický název: National-building and Resistance
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
N//Je neslučitelnost pro: JTM239
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK