PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Internship - JMMZ354
Anglický název: Internship
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 15
E-Kredity: 15
Rozsah, examinace: 0/22 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Only for students of the EPS programme (Practice Track Prague).
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
PhDr. Martin Mejstřík
N//Je neslučitelnost pro: JTM096
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK