PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Transnational History of Contemporary Europe - JMMZ333
Anglický název: Transnational History of Contemporary Europe
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 1 / neurčen (1)
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK