PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Politics of Memory in the Post-Soviet Space - JMMZ328
Anglický název: Politics of Memory in the Post-Soviet Space
Český název: Politika paměti v postsovětském prostoru
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: David Leupold
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (22.02.2017)
The intensive seminar “Politics of Memory in the Post-Soviet Space” aims at providing a comprehensive and
profound knowledge on competing politics of memory in a contested post-Soviet space. The course discusses this
phenomenon within the framework of redesigning urban landscapes and school curricula in a region stretching
from the Russian homeland over the Baltic region, to the Southern Caucasus and Central Asia. The course
provides the students with the insight into the multi-layered landscape of post-Soviet memory politics and raises
their awareness for the role memory plays in raising and refuting territorial claims.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK