Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II - JMMZ325
Anglický název: German language workshop: writing, reading and discussing for studying II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (4)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Martin Heiter
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (18.02.2019)
Viz sylabus JMBZ197.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (18.02.2019)

Viz sylabus JMBZ197.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (18.02.2019)

Viz sylabus JMBZ197.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (18.02.2019)

Viz sylabus JMBZ197.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (18.02.2019)

Seminář.