PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Deutschland und Zentraleuropa aktuell II - JMMZ307
Anglický název: Current affairs of Germany and Central Europe II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Martin Heiter
Neslučitelnost : JMM062
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK