PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
History of Central European Culture II. - JMMZ262
Anglický název: History of Central European Culture II.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. David Emler, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz si klade za cíl seznámit studenty s vývojem kultury ve střední Evropě ve druhé polovině 20. století. Tematicky se kurz věnuje široce chápanému pojmu kultury jako společenského prostoru, alternativního k politice. V oblasti umění je pozornost věnována literatuře, v menší míře filmu, fotografii či architektuře. Na příkladu kulturního prostředí lze zkoumat zásadní proměny středoevropské společnosti od zážitku, recepce a reflexe druhé světové války, přes „únos” střední Evropy do sféry vlivu Sovětského svazu, až po události let 1989/1990. Kurz seznamuje studenty s problematikou nepopisným způsobem na vybraných klíčových tématech kultury a umění.
Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (29.01.2018)
Cíl předmětu -

Kurz si klade za cíl seznámit studenty s vývojem kultury ve střední Evropě ve druhé polovině 20. století. Tematicky se kurz věnuje široce chápanému pojmu kultury jako společenského prostoru, alternativního k politice. V oblasti umění je pozornost věnována literatuře, v menší míře filmu, fotografii či architektuře.

Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (29.01.2018)
Literatura -

BROWN, TIMOTHY S. „1968“ East and West – Divided Germany as a Case Study in Transnational History“, American Historical Review, February 2009, 69–96.

CUNNINGHAM, JOSEPH. “Praxis Exiled: Herbert Marcuse and the One Dimensional University”, Journal of Philosophy of Education, Vol. 47, No. 4, 2013, 537–547.

EBENSHADE, RICHARD S. “Remembering to Forget: Memory, History, National Identity in Postwar East-Central Europe”, Representations, Vol. 39, Winter 1995, 72–96.

EKMAN, J. and LINDE, J. "Communist Nostalgia and the Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe", Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 21, No. 3, September 2005, 354–374.

GANDY, MATTHEW. "Contradictory Modernities: Conceptions of Nature in the Art of Joseph Beuys and Gerhard Richter", Annals of the Association of American Geographers 87(4), 1997, 636–659.

HAYTON, JEFF. „Härte gegen Punk: Popular Music, Western Media and State Response in the German Democratic Republic”, German History, Vol. 31, No. 4, 523–549.

KUNDERA, MILAN. "The Tragedy of Central Europe", New York Review of Books, Volume 31, Number 7, April 26, 1984.

LITTLEJOHN, J. T. and PUTNAM, M. "Rammstein and Ostalgie: Longing for Yesteryear", Popular Music and Society, Vol. 33, No. 1, February 2010, 35–44.

PIOTROWSKI, PIOTR. “How to Write a History of Central-East European Art?,” Third text, Vol. 23, No. 1, January 2009, 5–14.

ROUBAL, PETR. “Politics of Gymnastics: Mass Gymnastic Displays under Communism in Central and Eastern Europe” Body & Society, Vol. 9, No. 1, 2003, 1–25.

WASILEWSKI, WITOLD. “The Birth and Persistence of the Katyn Lie”, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 45, No. 1, Spring 2009, 671–693.

Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (29.01.2018)
Metody výuky -

Aktivní účast v semináři na základě četby a závěrečná zkouška na základě seminární práce.

Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (29.01.2018)
Požadavky ke zkoušce -

Pravidelná a aktivní účast na semináři, která zahrnuje průběžné zvládnutí předepsané přípravné četby ke každému probíranému tématu v celkovém rozsahu cca. 180 tiskových stran a na tomto základě aktivní účast na diskuzi o tomto tématu a složení ústní zkoušky na základě seminární práce na vybrané téma v rozsahu 15 stran textu.

Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (29.01.2018)
Sylabus -

Seznam témat:

 

1.     Úvod - formální náležitosti, definice kultury, střední Evropy a studovaného období

2.     Druhá světová válka a její kulturní reflexe

3.     Historická paměť a druhá světová válka – příklad Katyňského masakru

4.     Kulturní rozměr poválečné rekonstrukce společnosti

5.     Filosofie v druhé polovině 20. st. a její recepce v kultuře

6.     Urbanismus a architektura v druhé polovině 20. st.

7.     Nová vlna – kulturní fenomén 60. let 20. st.

8.     Rok 1968 – Paříž nebo Praha?

9.     Sport jako prostředek organizace společnosti

10.   Protestní (protisystémová) hnutí na Západě a na Východě

11.   Vzpomínání na komunistické režimy – příklad „Ostalgie” v NDR

12.  Shrnutí a diskuse

Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (29.01.2018)
Vstupní požadavky -

Znalost anglického jazyka a soudobých dějin minimálně na středoškolské úrovni. Tento kurz je povinný pro studenty kombinovaného studia oboru Central European Comparative Studies (CECSK), studenti ostatních oborů budou přijati pouze po schválení vyučujícím. 

Poslední úprava: Emler David, PhDr., Ph.D. (29.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK