Czech Language for BECES IV - JMMZ168
Anglický název: Czech Language for BECES IV
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/3, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kristina Pellarová
Neslučitelnost : JMMZ222
Prerekvizity : JMMZ167
Je neslučitelnost pro: JMMZ222
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
In the first year the emphasis is placed on speaking and comprehending skills.
After passing students should understand everyday communication situations and be able to respond to them. During the
course they develop all their language skills and become acquainted with Czech system of cases and tenses, imperative,
conditional. Topics of the lessons relate to real life practise in the Czech republic, so students should be able to handle
specific practical situations in a real environment.
Poslední úprava: VYKOUKAL (14.09.2010)
Cíl předmětu - angličtina

In the first year students develop especially their comprehending and speaking skills. Emphasis is not placed on grammatical structures.

After passing students should understand everyday communication situations and be able to respond to them (Requests and apologies, ads - housing, doctor, services - interview with the repairer etc.). Topics of the lessons relate real life practise in the Czech republic, so students should handle specific situations in a real environment.

The second year will be more focused on Czech grammar system (according to current needs of students). The course will take into account issues related to student´s learning focus and themes of their thesis, Czech history and culture. Students develop their reading and writing skills.

Poslední úprava: VYKOUKAL (10.09.2010)
Literatura - angličtina

Cvejnová, J.: Česky, prosím. Praha: Karolinum, 2008.

Čechová, E., Trabelsiová, H., Putz, H.: Chcete mluvit česky? Liberec, 1995.

Holá, L.: Czech Express I. Praha: Akropolis, 2006.

Czech Expres II. Praha: Akropolis, 2006.

New Czech Step by Step. Praha: Akropolis, 2004.

Česky krok za krokem 2. Praha: Akropolis, 2009.

Matula, O.: Český den. Člověk v tísni, o.p.s., 2007. (http://www.varianty.cz/index.php?id=16&item=37)

Nekovářová, A.: Čeština pro život. Praha: Akropolis, 2008.

Rešková, I., Pintarová, M.: Communicative Czech. Praha: ÚJOP UK, 2004.

Poslední úprava: VYKOUKAL (09.09.2010)
Metody výuky - angličtina

Classes are conducted just in Czech language.

Methods of students work in the classes: individual, in pairs, groups, individual and group research or presentation

Poslední úprava: VYKOUKAL (10.09.2010)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Grades will be based on:

Midterm test

Final test

Presentation

Class participation

Poslední úprava: VYKOUKAL (10.09.2010)
Sylabus -

Classes are conducted just in Czech language.

Methods of students work in the classes: individual, in pairs, groups, individual and group research or presentation

Poslední úprava: VYKOUKAL (10.09.2010)