PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Central European Culture History I. - JMMZ113
Anglický název: Central European Culture History I.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. David Emler, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2017)
Na příkladu kulturního prostředí lze zkoumat zásadní proměny středoevropské společnosti jdoucí od dožívajících tradic konce 19. století, přes reakci na traumatický zážitek první světové války, příchod nových médií a masové kultury v meziválečném prostředí až po druhou světovou válku. Kurz seznamuje studenty s problematikou nepopisným způsobem na vybraných klíčových tématech kultury a umění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2017)

Kurz si klade za cíl seznámit studenty s vývojem kultury ve střední Evropě ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století. Tematicky se kurz věnuje široce chápanému pojmu kultury jako společenského prostoru, alternativního k politice. V oblasti umění je pozornost věnována literatuře, v menší míře filmu, fotografii či architektuře.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2017)

-       BECKER, Anette. "The Avant-Garde, Madness and the Great War". In Journal of Contemporary History, Vol. 35, No. 1, January 2000, p. 71-84.

-       CANALES, Jimena and HERSCHER, Andrew. "Criminal skins: Tattoos and Modern Architecture in the Work of Adolf Loos". In: Architectural History, Vol. 48, 2005, p. 235-256.

-       FALASCA-ZAMPONI, Simonetta. "Fascism and Aesthetics". In Constellations, Vol. 15, No. 3, 2008, p. 351-365.

-       HOERDER, Dirk. "Migration and Cultural Interaction across the Centuries". In German Politics and Society, Vol. 26, No. 2, Summer 2008, p. 1-23.

-       KLAUTKE, Egbert. "Urban History and Modernity in Central Europe" In The Historical Journal, Vol. 53, No. 1, 2010, p. 177-195.

-       LE RIDER, Jacques. "Mitteleuropa, Zentraleuropa, Mittelosteuropa. A mental map of Central Europe". In European Journal of Social Theory, Vol. 11, No. 2, 2008, p. 155-169.

-       MOSSE, George L. "Fascist Aesthetics and Society: Some considerations". In Journal of Contemporary History, Vol. 31, No. 2, April 1996, p. 245-252.

-       PAUCKER, Henri R. Neue Sachlichkeit, Literatur im "Dritten Reich" und im Exil. Stuttgart, 1977.

-       REUVENI, Gideon. "The ‘Crisis of the Book’ and German Society after the First World War" In: German History, Vol. 20, No. 4, p. 438-461.

-       ROSSOL, Nadine. "Performing the Nation: Sport, Spectacles and Aesthetics in Germany, 1926-1936". In Central European History, Vol. 43, 2010, p. 616-638.

-       SCHOEPS, Karl Heinz. Deutsche Literatur zwischen den Weltkriegen. III, Literatur im Dritten Reich. Bern, 1992.

-       SCHORSKE, Carl E. Fin-de-siècle Vienna, New York, 1980.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2017)

Seminář/přednáška - předpokládá se aktivní účast studentů v hodině.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2017)

Aktivní účast v semináři (na základě četby), ústní prezentace a ústní zkouška na základě seminární práce.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2017)

1.     Úvod - formální náležitosti, definice kultury, střední Evropy

2.     Bildungsbürgertum jako fenomén 19. století v německy mluvících zemích

3.     Měšťanská kultura a výzvy modernity na přelomu 19. a 20. století

4.     Umělecká moderna na přelomu století - příklad architektury

5.     Multikulturalismus jako dědictví Habsburské monarchie?

6.     Ohlasy první světové války v kultuře a umění

7.     Nová média: rozvoj tisku a knižního trhu, rozhlasu a filmu

8.     Sport v meziválečném období jako kultuní fenomén

9.     "Populární kultura" pro "masovou společnost"?

10.   Nacistická kulturní politika

11.   Opozice a exil během NS režimu

12.   Shrnutí a diskuse

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. David Emler, Ph.D. (16.09.2017)

Znalost anglického jazyka, základní znalost soudobých dějin střední Evropy. Kurz je povinný pro obor Central European Comparative Studies (CECS), studenti mimo tento obor budou do kurzu přijati pouze po souhlasu vyučujícího.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK