PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Diplomový seminář pro NSS III - JMMZ104
Anglický název: Diploma Thesis Seminar for German and Central European Studies (UPK)
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 10 (15)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK